Dao động

nhỏ|phải|200px

Dao động là sự lặp đi lặp lại nhiều lần một trạng thái của một vật nào đó.[1] Trong cơ học, dao động là chuyển độnggiới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng. Dao động cơ học là một biến thiên liên tục giữa động năng và thế năng

Một ví dụ về dao động cơ học là con lắc đồng hồ. Vị trí cân bằng trong ví dụ này là khi con lắc đứng im không chạy.

Một dao động được nghiên cứu nhiều trong cơ học là dao động tuần hoàn, tức là dao động lặp đi lặp lại như cũ quanh vị trí cân bằng sau những khoảng thời gian bằng nhau. Khoảng thời gian ngắn nhất mà vật lặp lại vị trí cũ được gọi là chu kì của dao động. Mọi dao động tuần hoàn đều có thể được biểu diễn thành chuỗi Fourier của các dao động điều hoà có tần số cơ bản khác nhau.

Dao động lò xo

Dao động dọc

phải|Một con lắc lò xo thẳng đứng là một dao động tử điều hòa.

Lực làm cho lò xo giãn ra

<math>F_a = m a = m \frac{d^2y}{dt^2}</math>

Lực làm cho Lò xo trở về vị trí cân bằng

<math>F_y = -k y</math>

Ở trạng thái cân bằng

<math>F_a = F_y</math>
<math> m \frac{d^2y}{dt^2} = -ky</math>
<math>\frac{d^2y}{dt^2} = - \frac{k}{m} y = - \omega y</math>
<math>y(t) = A Sin \omega t</math>
<math>\omega = \pm j\sqrt{\frac{k}{m}}</math>

Dao động ngang

Lực làm cho lò xo giãn ra

<math>F_a = m a = m \frac{d^2x}{dt^2}</math>

Lực làm cho Lò xo trở về vị trí cân bằng

<math>F_x = -k x</math>

Ở trạng thái cân bằng

<math>F_a = F_x</math>
<math> m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx</math>
<math>\frac{d^2x}{dt^2} = - \frac{k}{m} x = -\omega x</math>
<math>x(t) = A Sin \omega t</math>
<math>\omega = \pm j \sqrt{\frac{k}{m}}</math>

Tổng kết

Mọi Dao động đều có thể biểu diễn bằng một phương trình Sóng dao động di phân bậc hai có nghiệm là hàm số Sóng Sin như sau

  • Phương trình Dao động
<math>\frac{d^2f(t)}{dt^2} -\omega f(t)</math>
  • Sóng Dao động
<math>f(t) = A Sin \omega t</math>

Xem thêm

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

  1. Định nghĩa Oscillation, từ điển Merriam-Webster

Template:Chuyển động sóng

Template:Sơ khai

* Thể loại:Chuyển động sóng