Open main menu

Là gì Wiki β

Delphi (ngôn ngữ lập trình)

Embarcadero Delphi
Original author(s) Borland (1995–2008)
Developer(s) Embarcadero Technologies (2009–nay)
Stable release
Repository {{#property:P1324}}
Development status Active
Operating system Microsoft Windows
Available in tiếng Anh, Pháp, Đức và Nhật
Type Môi trường phát triển tích hợp
License Commercial software
Website www.embarcadero.com/products/delphi

Delphi là một ngôn ngữ lập trình của hãng Borland dựa trên nền Pascal với các phần mở rộng hướng đối tượng (nên còn có tên gọi trước đó là "Object Pascal"), hiện nay Delphi do Embarcadero phát triển.[1] Delphi ban đầu được thiết kế trên môi trường đồ họa phát triển tích hợp (Integrated Development Environment) trên Microsoft Windows, tuy nhiên hiện nay nó cũng cho phép xây dựng các ứng dụng theo kiến trúc LinuxMicrosoft.NET. Hiện nay Delphi mới nhất là XE10, Delphi XE4 đã hỗ trợ hệ điều hành Windows 32bit, Windows 64bit, Mac X 32bit, iOS(hệ điều hành cho Iphone, Ipad,...) và cả Android. Delphi XE5 đã cho ra mắt công nghệ đồ họa giao diện người dùng dưới dạng HD và 3D với công nghệ FireMonkey 2. FireMonkey có thể đồ họa giao diện người dùng trên cả Mac và iOS. Delphi không chỉ dừng ở đó mà nó còn cho phép bạn kết nối tới cơ sở dữ liệu (Database) và hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây.

Tham khảo