Diều

Diều có thể là:

  • Diều (đồ chơi), một loại đồ chơi mà khi cầm dây kéo ngược chiều gió thì bay lên cao.
  • Diều (giải phẫu học), phần mở rộng có thành mỏng của đường tiêu hóa được sử dụng để lưu trữ thức ăn trước khi tiêu hóa.
  • Cách gọi tắt của diều hâu

Template:Trang định hướng Thể loại:Hình dạng máy bay Thể loại:Diều