Diễn viên

Diễn viên là người nghệ sĩ biểu diễn, trình bày một vai diễn nhất định. Diễn viên có thể biểu diễn tại nhà hát, trong phim, trên tivi, đài phát thanh... Diễn viên trình bày vai diễn của mình (bằng cách sử dụng giọng nói, cử độngnét mặt... của mình) theo kịch bản đã được viết sẵn hoặc có thể ứng khẩu vai diễn của mình. Phương pháp diễn viên bày tỏ vai diễn của mình tùy thuộc vào thể loại, phong cách và hoàn cảnh của phim. Người diễn viên có thể được mời đi đóng phim, hay trúng tuyển qua những cuộc thi tuyển diễn viên.

Phân loại diễn viên

Danh sách các trường đào tạo diễn viên tại Việt Nam

Template:Tầm nhìn hẹp

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai nghệ thuật

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Nghệ sĩ Thể loại:Nghệ thuật biểu diễn Thể loại:Sân khấu Thể loại:Nghề nghiệp Thể loại:Thuật ngữ truyền hình Thể loại:Chuyên môn sân khấu Thể loại:Nghề nghiệp trong ngành giải trí Thể loại:Nghề nghiệp trong ngành làm phim Thể loại:Người làm sân khấu Thể loại:Diễn xuất