Dopamine

Template:Drugbox

Dopamine (kết hợp từ 3,4-dihydroxyphenethylamine) là một chất dẫn truyền thần kinh thuộc gia đình catecholamine và phenethylamine. Dopamine đóng một số vai trò quan trọng trong bộ não và cơ thể con người. Tên của nó bắt nguồn từ cấu trúc hóa học của nó: nó là một amin được hình thành bằng cách loại bỏ một nhóm carboxyl từ một phân tử L-DOPA.

Tham khảo

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Động lực Thể loại:Chất dẫn truyền thần kinh