Durango

Durango có thể đề cập đến:

Template:MEX

  • Durango (bang), một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của Mexico.
  • Durango (thành phố), một thành phố thủ phủ bang Durango, Mexico.

 Spain

  • Durango, Biscay, một đô thị ở tỉnh Biscay, cộng đồng tự trị Xứ Basque, Tây Ban Nha.

 United States

  • Durango, Colorado, một thành phố thuộc quận Quận La Plata, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ.
  • Durango, Iowa, một thành phố thuộc quận Dubuque, tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ.

Template:Trang định hướng