Eo biển Manche

nhỏ|300px|phải|Hình eo biển Manche chụp từ vệ tinh Eo biển Manche (tiếng Anh: The English Channel, "eo biển Anh"; tiếng Pháp: La Manche, "tay áo", phiên âm tiếng Việt: eo biển Măng-sơ) là một đoạn eo biển dài thuộc Đại Tây Dương xen giữa đảo Anh và bờ biển phía bắc của Pháp, liền với Bắc Hải. Eo biển này dài 562 km, chỗ rộng nhất 240 km, chỗ hẹp nhất là 34 km (eo biển Dover)[1]. Eo biển Manche là biển nông nhỏ nhất xung quanh thềm lục địa châu Âu, chiếm diện tích khoảng 75.000 km²[2].

Chú thích

  1. "English Channel". The Columbia Encyclopedia, 2004.
  2. "English Channel." Encyclopædia Britannica. 2007.

Xem thêm

Template:Thể loại Commons

Template:Danh sách biển Template:Sơ khai địa lý


Thể loại:Southern England Thể loại:Biển châu Âu Thể loại:Thủy vực Biển Bắc Thể loại:Bờ biển Anh Thể loại:Biên giới Vương quốc Liên hiệp Anh-Pháp Thể loại:Eo biển quốc tế Thể loại:Địa mạo Bretagne Thể loại:Địa mạo Normandie Thể loại:Địa mạo Hauts-de-France Thể loại:Eo biển Anh Thể loại:Eo biển Chính quốc Pháp