Flemish

thumb|Ngôn ngữ chính thức ở Bỉ: Tiếng Hà Lan (vàng), tiếng Pháp (đỏ) và tiếng Đức (xanh). Brussels là vùng song ngữ mà cả tiếng Hà Lan và Pháp đều là chính thức. thumb|Bản đồ thể hiện các phương ngữ trong Benelux: nhiều người ở Flanders nói một phương ngữ hay tiếng Flemish thông thường và hiểu tiếng Hà Lan nói; khi viết phương ngữ ít được sử dụng và Flemish và tiếng Hà Lan hầu như giống hệt

Flemish hay tiếng Hà Lan-Bỉ (Belgisch-Nederlands Template:IPA-nl, hay Vlaams) là tiếng Hà Lan được nói ở Flanders, miền bắc nước Bỉ,[1][2][3] dù chính thức (trong trường học, chính phủ hoặc truyền thông[4] hay không chính thức (trong lời nói hàng ngày, "nl (tussentaal)" Template:IPA-nl).[5] Có bốn phương ngữ tiếng Hà Lan chính ở Flanders: Brabantian, Flemish Đông, Flemish Tây, và Limburgish. Hai cái sau đôi khi được coi là ngôn ngữ riêng.[6]

Tham khảo

  1. Leidraad van de Taaltelefoon. Dienst Taaladvies van de Vlaamse Overheid (Department for Language advice of the Flemish government).
  2. Harbert, The Germanic Languages, CUP, 2007
  3. Jan Kooij, "Dutch", in Comrie, ed., The World's Major Languages, 2nd ed. 2009
  4. Speech Rate in a Pluricentric Language: A Comparison Between Dutch in Belgium and the Netherlands (abstract). Language and Speech, Vol. 47, No. 3, 297-308 (2004). By Jo Verhoeven, Guy De Pauw, and Hanne Kloots of the University of Antwerp.
  5. Tussen spreek- en standaardtaal. Koen Plevoets. Katholieke Universiteit Leuven.
  6. ISO 639-3 của chúng là vls và lim, tương ứng.

Template:Sơ khai ngôn ngữ

Thể loại:Tiếng Hà Lan Thể loại:Ngôn ngữ tại Bỉ