[email protected]

Template:Infobox Software

[email protected] (tiếng Anh của "sự xoắn lại tại nhà") là một dự án tính toán phân bố để xây dựng các mô hình cấu trúc protein, một thuật toán tiêu tốn nhiều tài nguyên CPU. Dự án bắt đầu ngày 1 tháng 10 năm 2000 và hiện nay dưới sự quản lý của Giáo sư Vijay S. Pande của Nhóm Pande, trong khoa Hóa họcĐại học Stanford. Cùng với [email protected], [email protected] là một trong những dự án tính toán phân bố lớn nhất trên thế giới. Mục đích của dự án này là "Tìm hiểu sự xoắn lại, hình thành các dạng Protein và các bệnh có liên quan".[1]

Chú thích

Xem thêm

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai hóa học Template:Thời gian tổ chức

Thể loại:Protein Thể loại:Tính toán phân bố Thể loại:Đại học Stanford Thể loại:Phần mềm cho macOS Thể loại:Phần mềm cho Linux Thể loại:Phần mềm cho Windows Thể loại:Phần mềm cho PlayStation Thể loại:Tin sinh học Thể loại:Phần mềm mô phỏng