Francia

Template:Infobox former country/autocat
Đế quốc Francia
Francia
Đế quốc
481–843
Bản đồ thế giới của Vương quốc Franks vào thời kì đỉnh cao
Bản đồ khu vực của Vương quốc Franks vào thời kì đỉnh cao
</small>
Capital
Languages Tiếng Frankish, Tiếng Latin
Religion Tôn giáo Franks, cải đạo sang Công giáo La Mã năm 750 A.D.[1]
Government Chế độ quân chủ
Vua xứ Franks
 •  481–511 Clovis I
 •  613–629 Chlothar II
 •  629–639 Dagobert I
 •  751–768 Pepin the Short
 •  768–814 Charlemagne
 •  814–840 Louis Ngoan đạo
Historical era Trung cổ
 •  Established 481
 •  Clovis I xưng vương Vua xứ Franks 496
 •  Charlemagne xưng vương Đế quốc La Mã thần thánh Tháng 12, 800
 •  Hiệp ước Verdun 843
Area
 •  814 est.[2] 1,200,000 km2 (460,000 sq mi)
Currency Denier
Preceded by
Succeeded by
Đế quốc Tây La Mã
Frisian Kingdom
Germania
Tây Francia
Trung Francia
Đông Francia

Template:Lịch sử Đức nhỏ|phải|300px|Franken từ 481 tới 814 nhỏ|phải|299px|Sự mở rộng lãnh thổ của đế quốc Frank Francia, còn gọi là Vương quốc Frank (tiếng Latinh: Regnum Francorum, "Vương quốc của người Frank") hoặc Đế quốc Frank (Imperium Francorum), là lãnh thổ người Frank, một liên minh các bộ lạc Tây Germanic trong thời hậu kỳ cổ đạisơ kỳ trung đại. Dưới những chiến dịch không ngừng nghỉ của Charles Martel, Pepin LùnCharlemagne, lãnh thổ của người Frank được mở rộng lớn nhất vào đấu thế kỷ thứ 9.

Truyền thống về việc phân chia gia tài giữa những người anh em khiến cho lãnh địa của người Frank dù là một chính thể nhưng được chia nhỏ ra thành những regna (vương quốc, tiểu vương quốc). Giới hạn địa lý và số lượng tiểu vương quốc thay đổi theo thời gian, từ Franken bao gồm từ đầu thế kỷ 6 Austrasia, nằm ở trung tâm sông Rheinsông Maas ở phía bắc lục địa Âu châu; và cả Neustria phía bắc Loire và phía tây của Seine, mà đến thế kỷ 8 lại thống nhất lại thành Franken. Cuối cùng, việc sử dụng số ít cái tên Franken được chỉ tới Paris, khu vực châu thổ Seine xung quanh Paris, nơi ngày nay vẫn giữ cái tên Île-de-France, cái tên nền tảng cho tên của Vương quốc Pháp.

Vua chúa

Các vua của đế chế Franks:

 • Vua người Frank Ripuarians (Frank "đồng bằng"):
 1. Ascaric: 295 - 306
 2. Merogais: 306
 3. Mallobaudes: 350 - 380
 4. Genobaud: 380 - 388
 5. Sunno: 388 - 390
 6. Marcomer: 390 - 399
 7. Pharamond: 400 - 427, con trai của Marcomer
 8. Chlodio: 420 - 448
 9. Theudemeres: 422
 10. Aegidius: 450 - 465
 11. Sigobert the Lame: 483 - 507, sau bị con trai là Chlodoric ám sát chết năm 507.
 12. Chlodoric: 507 - 509
 • Vua người Frank Salian (Frank "miền biển"):
 1. Chlodio: 426 - 447, con trai của vua Theudemeres, vua của vùng Dispargum và Tournai.
 2. Merovech: 447 - 458
 3. Childeric I: 458-481
 4. Clovis I: 481 - 511

+ Năm 509, Clovis thống nhất hai bộ lạc Frank Salian và Frank Ripuarians, thành lập vương quốc Frank thống nhất (lần đầu tiên) dưới sự thống trị của vương triều Merovingiens. Sau khi Clovis I chết năm 511, vương quốc Frank bị chia thành 4 vùng cho bốn con trai cai trị, kéo dài đến năm 613:

 • Vùng Soisson:(về sau đổi thành Neustria)
 1. Chlothar I: 511 - 561
 2. Chilperic I: 561 - 584
 3. Chlothar II: 584 - 629
 • Vùng Paris:
 1. Childebert I: 511 - 558
 2. Charibert I: 561 - 567
 • Vùng Orlean: (sau đổi thành Burgundy)
 1. Chlodomer: 511 - 524
 2. Guntram: 561 - 592
 3. Theuderic II: 595 - 613
 4. Sigebert II: 613
 • Vùng Reims và Metz: (sau đổi thành Austrasia)
 1. Theuderic I: 511 - 534
 2. Theudebert I: 534 - 548
 3. Theudebald: 548 - 555
 4. Sigebert I: 561 - 575
 5. Childebert II: 575 - 595
 6. Theudebert II: 595 - 612

+ Năm 558, Chlothar I thống nhất vương quốc lần thứ hai. Sau khi ông chết, vương quốc lại bị chia cắt.

+ Năm 613, Chlothar II (584 - 629) đánh bại Sigebert II và nhiếp chính Brunhilda và thống nhất vương quốc lần 3. Để xoa dịu sự chống đối, tranh giành quyền lực giữa các con và quần thần, năm 623, ông 1 lần nữa lại phân chia vương quốc thành 4 vùng Neustria; Aquitaine; Austrasia; Burgundy

Năm 629, dưới thời Dagobert (con trai của Chlothar II), ông cai trị cả ba vùng Neustria, Austrasia và Burgundy, nhường vùng Aquitaine cho người anh em là Charibert II (629-632) và Chilperic (632); năm 634 ông lại tách vùng Austrasia cho Sigebert, và tự cai trị độc lập 2 vùng còn lại:

 • Vùng Neustria và Burgundy:
 1. Dagobert I: 634 - 639
 2. Clovis II: 639-655
 3. Chlothar III: 655-673
 4. Theuderic III: 673
 5. Childeric II: 673-675
 6. Theuderic III: 675-691
 • Vùng Austrasia:
 1. Sigebert III: 634 - 656
 2. Childebert: 656 - 661
 3. Childeric II: 662 - 675
 4. Clovis III: 675 - 676
 5. Dagobert II: 676 - 679

+ Năm 679, Theuderic III thống nhất lần 3, thành lập vương quốc Frank thống nhất.

Theuderic III: 679 - 691

Clovis IV: 691 - 695

Childebert III: 695 - 711

Dagobert III: 711 - 715

Chilperic II: 715 - 720

Chlothar IV: 717 - 718

Theuderic IV: 720-737

Dagobert III: 737 - 743

Childeric III: 743 - 752

Vương triều Carolingiens:

Pépin II "Trẻ" : 752 - 768

Carloman I: 768 - 771

Charles I "Đại đế" (Charlemagne): 768 - 814

Louis I "Sùng đạo": 814 - 840

Lothair I: 840 - 843

+ Tháng 8/843, ba người con của Louis là Lothaire, Louis "người man di" (German) và Charles "Hói đầu" đã ký Hiệp ước Verdun (traité de Verdun), theo đó vương quốc Frank thống nhất bị chia thành 3 vương quốc là Tây Frank (Pháp), Trung Frank (Italia) Đông Frank (Đức):

A. Vương quốc Tây Francia (Pháp)

 • Charles II "Hói đầu": 843–877, vua của Ý và là Hoàng đế của "Đế quốc Thánh La Mã" từ năm 875

+ Aquitaine: Charles the Child, 855–866; Louis the Stammerer, 866–877.

 • Louis II "Nói lắp": 877–879
 • Louis III: 879–882
 • Carloman II: 879–884
 • Charles III "To Béo": 884–888, Hoàng đế của "Đế quốc Thánh La Mã" từ năm 881
 • Odo: 888–898

Aquitaine: Ranulf II, 888–889 (Ramnulfid, not Carolingian)

 • Charles III "Đơn giản": 898–922
 • Robert I: 922–923
 • Rudolph: 923–936
 • Louis IV the Transmarinus: 936–954
 • Lothair II: 954–986
  • Aquitaine: Louis the Sluggard, 980–986
 • Louis V "kẻ lười biếng": 986–987

B. Vương quốc Trung tâm Francia (Italia):

 • Lothair I: 843–855, làm Hoàng đế của "Đế quốc Thánh La Mã" 2 lần (824, 840)
  • Italy: Lothair I, 818-855; Louis II, đồng cai trị với cha từ 839–855

Sau khi Lothair chết, vương quốc được chia lại cho 3 người con của ông:

 • Louis II, 855–875, con cả của Lothair và thay cha làm Hoàng đế của "Đế quốc Thánh La Mã", vua Italia.
 • Lothair II, 855–869, con thứ hai của Lothair, nhận phần đất phía bắc của vương quốc và đặt tên là "Lotharingia" (Lorraine)
 • Charles, 855–863, con út của Lothair, nhận phần đất phía nam của vương quốc và đặt tên là "Burgonde".

C. Vương quốc Đông Francia (Đức):

 • Louis II "người man di" (German): 843–876
  • Bavaria: Carloman, đồng cai trị từ 864–876

Louis chia đất cho ba con trai, sau năm 887 thì thống nhất đất đai về tay một người cháu của ông:

 • Carloman, vua Bavaria 876–880. vua Italy 877
 • Louis III"Trẻ", vua Saxony, Franconia và Thuringia từ 876–882, thừa hưởng vùng đất Bayern từ tay của anh trai là Carloman năm 880
 • Charles III "To Béo", vua Swabia, Alemannia and Rhaetia 876–887, thừa hưởng vùng đất Italia từ tay của anh trai là Carloman năm 879, thừa hưởng vùng đất còn lại ở Đông Francia từ tay anh trai là Louis năm 882. Hoàng đế năm 881

Sau khi Charles "To Béo" bi truất ngôi vua, vùng đất Đông Francia rơi vào tay cháu trai là Arnulf:

 • Arnulf, 887–899, vua Italia và là Hoàng đế từ năm 896
  • Italy: Ratold, 896
  • Lotharingia: Zwentibold, 895–900
 • Louis "Trẻ con", 899–911, vua cuối cùng của triều đại Carolingiens. Sau khi ông mất, quyền lực rợi vào tay của Konrad xứ Francoine và đế chế Frank chính thức tan rã hoàn toàn.

Xem thêm

Chú thích

 1. Sönke Lorenz (2001), Missionierung, Krisen und Reformen: Die Christianisierung von der Spätantike bis in Karolingische Zeit in Die Alemannen, Stuttgart: Theiss; ISBN 3-8062-1535-9; pp. 441–446
 2. Taagepera, Rein (1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 475–504. doi:10.1111/0020-8833.00053 – via JSTOR. 

Template:Sơ khai

Liên kết

Thể loại:Cựu đế quốc Thể loại:Cựu quốc gia châu Âu Thể loại:Người Frank Thể loại:Cựu đế quốc châu Âu Thể loại:Cựu quốc gia quân chủ châu Âu Thể loại:Cựu vương quốc