Fullerene

Template:Bài cùng tên Template:Sơ khai nhỏ|Mô hình 3 chiều Buckminsterfullerene C60 [[Tập tin:Fullerene c540.png|nhỏ|Fullerene đa diện đều 20 mặt C540]] Template:Vật liệu nano Template:Công nghệ nano Fullerene là những phân tử cấu thành từ các nguyên tử carbon, chúng có dạng rỗng như mặt cầu, ellipsoid, hay ống. Các fullerene hình cầu còn được gọi là quả bóng bucky (buckyballs), và hình trụ tròn rỗng được gọi là ống nano carbon hay ống bucky (buckytube). Fullerene có cấu trúc tương tự với than chì, là tổ hợp của lớp than chì độ dày một nguyên tử (còn gọi là graphene) liên kết với nhau tạo thành vòng lục giác; nhưng chúng cũng có thể tạo thành vòng ngũ giác hoặc thất giác.

Fullerene đầu tiên được khám phá ra, và trở thành tên gọi tương tự cho nhiều fullerene sau này, đó là buckminsterfullerene (C60), do các nhà khoa học Harold Kroto, James Heath, Sean O'Brien, Robert CurlRichard Smalley tại đại học Rice công bố năm 1985. Tên gọi này để vinh danh Richard Buckminster Fuller, người đã thiết kế các mái vòm trắc đạc. Fullerene đã được tìm thấy trong tự nhiên mặc dù rất hiếm.[1]

Sự khám phá ra fullerene đã trở thành một bước tiến lớn trong sự hiểu biết về thù hình carbon, mà trước đó chỉ giới hạn ở than chì, kim cương, và cacbon vô định hình như muội thanthan gỗ. Buckyball và buckytube đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm, cả trong hóa học lẫn các ứng dụng công nghệ, đặc biệt trong khoa học vật liệu, điện tử họccông nghệ nano.

Tham khảo

  1. Buseck, P.R.; Tsipursky, S.J.; Hettich, R. (1992). "Fullerenes from the Geological Environment". Science. 257 (5067): 215. doi:10.1126/science.257.5067.215. 

Đọc thêm

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai công nghệ Template:Buckminster Fuller Template:Thù hình của cacbon Template:Công nghệ mới nổi Template:Kiểm soát tính nhất quán

Thể loại:Fullerene Thể loại:Công nghệ mới nổi