Gemmano

Template:Infobox CityIT Gemmano là một đô thị của tỉnh Rimini ở vùng Emilia-Romagna, có vị trí khoảng 120 km về phía đông nam của Bologna và khoảng 15 km về phía nam của Rimini. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2004, đô thị này có dân số là 1.144 người và diện tích là 19,2 km².[1]

Đô thị Gemmano có các frazione (subdivision) Onferno.

Gemmano giáp các đô thị: Auditore, Mercatino Conca, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo, San Clemente, Sassofeltrio.

trái|nhỏ|Gemmano.

Biến động dân số

<timeline> Colors=

 id:lightgrey value:gray(0.9)
 id:darkgrey  value:gray(0.8)
 id:sfondo value:rgb(1,1,1)
 id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8)

ImageSize = width:455 height:303 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:0 till:3000 TimeAxis = orientation:vertical AlignBars = justify ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:1000 start:0 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:200 start:0 BackgroundColors = canvas:sfondo

BarData=

 bar:1861 text:1861
 bar:1871 text:1871
 bar:1881 text:1881
 bar:1901 text:1901
 bar:1911 text:1911
 bar:1921 text:1921
 bar:1931 text:1931
 bar:1936 text:1936
 bar:1951 text:1951
 bar:1961 text:1961
 bar:1971 text:1971
 bar:1981 text:1981
 bar:1991 text:1991
 bar:2001 text:2001
 bar:2010 text:2010

PlotData=

 color:barra width:20 align:left
 bar:1861 from: 0 till:2009
 bar:1871 from: 0 till:2062
 bar:1881 from: 0 till:2212
 bar:1901 from: 0 till:2191
 bar:1911 from: 0 till:2107
 bar:1921 from: 0 till:2278
 bar:1931 from: 0 till:2231
 bar:1936 from: 0 till:2183
 bar:1951 from: 0 till:2181
 bar:1961 from: 0 till:1725
 bar:1971 from: 0 till:1173
 bar:1981 from: 0 till:970
 bar:1991 from: 0 till:1012
 bar:2001 from: 0 till:1053
 bar:2010 from: 0 till:1186

PlotData=

 bar:1861 at:2009 fontsize:XS text: 2009 shift:(-8,5)
 bar:1871 at:2062 fontsize:XS text: 2062 shift:(-8,5)
 bar:1881 at:2212 fontsize:XS text: 2212 shift:(-8,5)
 bar:1901 at:2191 fontsize:XS text: 2191 shift:(-8,5)
 bar:1911 at:2107 fontsize:XS text: 2107 shift:(-8,5)
 bar:1921 at:2278 fontsize:XS text: 2278 shift:(-8,5)
 bar:1931 at:2231 fontsize:XS text: 2231 shift:(-8,5)
 bar:1936 at:2183 fontsize:XS text: 2183 shift:(-8,5)
 bar:1951 at:2181 fontsize:XS text: 2181 shift:(-8,5)
 bar:1961 at:1725 fontsize:XS text: 1725 shift:(-8,5)
 bar:1971 at:1173 fontsize:XS text: 1173 shift:(-8,5)
 bar:1981 at:970 fontsize:XS text: 970 shift:(-8,5)
 bar:1991 at:1012 fontsize:XS text: 1012 shift:(-8,5)
 bar:2001 at:1053 fontsize:XS text: 1053 shift:(-8,5)
 bar:2010 at:1186 fontsize:XS text: 1186 shift:(-8,5)

TextData=

 fontsize:S pos:(20,20)
 text:Data from ISTAT

</timeline>

Tham khảo

  1. Số liệu thống kê theo Viện thống kê Italia Istat.

Liên kết ngoài


Template:Tỉnh Rimini

Template:Sơ khai Ý

Thể loại:Đô thị tỉnh Rimini