Gennes-sur-Glaize

From Là gì Wiki
Jump to: navigation, search

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Gennes-sur-Glaize là một thuộc tỉnh Mayenne trong vùng Pays de la Loire tây bắc nước Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao trung bình 68 mét trên mực nước biển.

Template:Xã của Mayenne

Tham khảo

Template:Sơ khai Pháp


Gennessurglaize

DMCA.com Protection Status