Gennes-sur-Glaize

From Là gì Wiki
Revision as of 13:03, 5 July 2014 by AlphamaBot (talk) (Alphama Tool, General fixes)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Gennes-sur-Glaize là một thuộc tỉnh Mayenne trong vùng Pays de la Loire tây bắc nước Pháp. Xã này nằm ở khu vực có độ cao trung bình 68 mét trên mực nước biển.

Template:Xã của Mayenne

Tham khảo

Template:Sơ khai Pháp


Gennessurglaize

DMCA.com Protection Status