Gennevilliers

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Gennevilliers là một trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp, có dân số là 42.733 người (thời điểm 1999). Tọa độ địa lý của xã là 48° 55' vĩ độ bắc, 02° 18' kinh độ đông. Gennevilliers nằm trên độ cao trung bình là 27 mét trên mực nước biển, có điểm thấp nhất là 21 mét và điểm cao nhất là 33 mét.

Thông tin nhân khẩu

Template:Bảng phát triển dân số

Những người con của thành phố

Gennevilliers trong tranh

[[Tập tin:Paul Signac Road to Gennevilliers.jpg|nhỏ|trái|Paul Signac:Đường đi đến Gennevilliers]]

[[Tập tin:Claude Monet 046.jpg||nhỏ|trái|Claude Monet: Thuyền buồm tại Le-Petit-Gennevilliers]]

Template:Các xã trong vùng đô thị Paris

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Xã của Hauts-de-Seine


Template:HautsSeine-stub