Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Template:1000 bài cơ bản

Template:Infobox Philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel (/ˈhɡəl/;[1] German: [ˈɡeɔɐ̯k ˈvɪlhɛlm ˈfʁiːdʁɪç ˈheːɡəl]; 27 tháng 8 năm 1770 - 14 tháng 11 năm 1831) là một nhà triết học người Đức. Cùng với Johann Gottlieb FichteFriedrich Wilhelm Joseph Schelling, Hegel được coi là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm Đức.

Ông có danh tiếng lớn ngay khi còn sống, và tuy ông có ảnh hưởng trong giới triết học Đức là chủ yếu, uy tín của ông đã trở nên ngày càng có ảnh hưởng trong thế giới nói tiếng Anh.[2] Mặc dù ông vẫn là nhân vật gây chia rẽ, tầm vóc kinh điển của ông trong triết học phương Tây đều được mọi người công nhận.

Ông bàn luận về mối quan hệ giữa tự nhiêntự do, tính nội tạisự siêu nghiệm, về sự thống nhất của hai mặt mà không phải loại trừ hay giảm bớt thái cực nào. Những khái niệm có tầm ảnh hưởng của ông là về logic phân tích, biện chứng, chủ nghĩa duy tâm tuyệt đối, tinh thần, biện chứng về "ông chủ/nô lệ", về cuộc sống đạo đức và tầm quan trọng của lịch sử. Hegel bị kết tội là cha đẻ của chủ nghĩa phát xít, dù nhiều người ủng hộ ông lại không đồng ý với quan điểm này.

Hegel là người có ảnh hưởng tới vô số các nhân vật, bao gồm cả những người hâm mộ ông (Bauer, Marx, Bradley, Sartre, Küng) lẫn những người nói xấu ông (Schelling, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Russell)[3]. Karl Barth mô tả Hegel như là một "Aquinas nổi loạn,"[4] trong khi Maurice Merleau-Ponty đã viết rằng "Tất cả những ý tưởng triết học vĩ đại của thế kỷ vừa qua, triết học của MarxNietzsche, hiện tượng học, chủ nghĩa hiện sinh của Đức, và phân tâm học, đều bắt đầu từ Hegel."[5]

Các tác phẩm chọn lọc

Xuất bản khi Hegel còn sống

 • Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, 1801
The Difference Between Fichte's and Schelling's Systems of Philosophy, tr. H. S. Harris and Walter Cerf, 1977
Phenomenology of Mind, tr. J. B. Baillie, 1910; 2nd ed. 1931
Hegel's Phenomenology of Spirit, tr. A. V. Miller, 1977
Phenomenology of Spirit, translated by Terry Pinkard, 2012
Science of Logic, tr. W. H. Johnston and L. G. Struthers, 2 vols., 1929; tr. A. V. Miller, 1969; tr. George di Giovanni, 2010
(Pt. I:) The Logic of Hegel, tr. William Wallace, 1874, 2nd ed. 1892; tr. T. F. Geraets, W. A. Suchting and H. S. Harris, 1991; tr. Klaus Brinkmann and Daniel O. Dahlstrom 2010
(Pt. II:) Hegel's Philosophy of Nature, tr. A. V. Miller, 1970
(Pt. III:) Hegel's Philosophy of Mind, tr. William Wallace, 1894; rev. by A. V. Miller, 1971; rev. 2007 by Michael Inwood
Elements of the Philosophy of Right, tr. T. M. Knox, 1942; tr. H. B. Nisbet, ed. Allen W. Wood, 1991

Xuất bản sau khi Hegel mất

Tham khảo

 1. "Hegel". Random House Webster's Unabridged Dictionary. 
 2. Redding, Paul, "Georg Wilhelm Friedrich Hegel," The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/hegel/>.
 3. "One of the few things on which the analysts, pragmatists, and existentialists agree with the dialectical theologians is that Hegel is to be repudiated: their attitude toward Kant, Aristotle, Plato, and the other great philosophers is not at all unanimous even within each movement; but opposition to Hegel is part of the platform of all four, and of the Marxists, too." Walter Kaufmann, "The Hegel Myth and Its Method" in From Shakespeare to Existentialism: Studies in Poetry, Religion, and Philosophy, Beacon Press, Boston, 1959 (pp. 88-119).
 4. "Why did Hegel not become for the Protestant world something similar to what Thomas Aquinas was for Roman Catholicism?" (Karl Barth, Protestant Thought From Rousseau To Ritschl: Being The Translation Of Eleven Chapters Of Die Protestantische Theologie Im 19. Jahrhundert, 268 Harper, 1959).
 5. Maurice Merleau-Ponty (trans. Herbert L. and Patricia Allen Dreyfus), Sense and Nonsense, Northwestern University Press, 1964, p. 63.

Đọc thêm

Template:Library resources box Các tài liệu thứ cấp về Hegel là rất lớn. Các tài liệu tham khảo sau đây chỉ cung cấp một số nhỏ các văn bản tiếng Anh giới thiệu về ông. (Để có một danh sách đầy đủ hơn, xem các liên kết ngoài hoặc hộp tài nguyên Thư viện bên tay phải.)

 • Beiser, Frederick C. (ed.), 1993. The Cambridge Companion to Hegel. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-38711-6.
 • Beiser, Frederick C., 2005. Hegel. New York: Routledge.
 • Burbidge, John, 2006. The Logic of Hegel's Logic: An Introduction. Broadview Press. ISBN 1-55111-633-2
 • Findlay, J. N., 1958. Hegel: A Re-examination. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-519879-4
 • Francke, Kuno, Howard, William Guild, Schiller, Friedrich, 1913-1914 "The German classics of the nineteenth and twentieth centuries: masterpieces of German literature translated into English Vol 7, Jay Lowenberg, The Life of Georg Wilhelm Freidrich Hegel". Retrieved ngày 24 tháng 9 năm 2010.  Check date values in: |access-date= (help)
 • Harris, H. S., 1995. Hegel: Phenomenology and System. Indianapolis: Hackett.
 • Houlgate, Stephen, 2005. An Introduction to Hegel. Freedom, Truth and History. Oxford: Blackwell
 • Houlgate, Stephen, 2005. The Opening of Hegel's Logic: From Being to Infinity. Purdue University Press. ISBN 1-55753-257-5
 • Hyppolite, Jean, 1946. Genèse et structure de la Phénoménologie de l'esprit. Paris: Aubier. Eng. tr. Samuel Cherniak and John Heckman as Genesis and Structure of Hegel's "Phenomenology of Spirit", Evanston: Northwestern University Press, 1979. ISBN 0-8101-0594-2.
 • Kojève, Alexandre, 1947. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard. Eng. tr. James H. Nichols, Jr., as Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenomenology of Spirit, Basic Books, 1969. ISBN 0-8014-9203-3
 • Kainz, Howard P., 1996. G. W. F. Hegel. Athens: Ohio University Press. ISBN 0-8214-1231-0.
 • Kaufmann, Walter, 1965. Hegel: A Reinterpretation. New York: Doubleday (reissued Notre Dame IN: University of Notre Dame Press, 1978)
 • Lukács, Georg, 1948. Der junge Hegel. Zürich and Vienna (2nd ed. Berlin, 1954). Eng. tr. Rodney Livingstone as The Young Hegel, London: Merlin Press, 1975.ISBN 0-262-12070-4* Mueller, Gustav Emil, 1968. Hegel: the man, his vision, and work. New York: Pageant Press.
 • Maker, William, 1994. Philosophy Without Foundations: Rethinking Hegel. State University of New York Press. ISBN 0-7914-2100-7.
 • Marcuse, Herbert, 1941. Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory’'.
 • Pinkard, Terry, 1988. Hegel's Dialectic: The Explanation of Possibility. Temple University Press
 • Pinkard, Terry, 1994. Hegel's Phenomenology: The Sociality of Reason. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
 • Riedel, Manfred, 1984. Between Tradition and Revolution: The Hegelian Transformation of Political Philosophy, Cambridge.
 • Rosen, Stanley, 2000. G.W.F Hegel: Introduction To Science Of Wisdom, (Carthage Reprint) St. Augustines Press; 1 edition ISBN 978-1890318482
 • Russon, John, 2004. Reading Hegel's Phenomenology. Indiana University Press. ISBN 0-253-21692-3.\* Inwood, Michael, 1983. Hegel. London: Routledge & Kegan Paul (Arguments of the Philosophers)
 • Pippin, Robert B., 1989. Hegel's Idealism: the Satisfactions of Self-Consciousness. Cambridge University Press. ISBN 0-521-37923-7.* Plant, Raymond, 1983. Hegel: An Introduction. Oxford: Blackwell
 • Singer, Peter, 2001. Hegel: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press (previously issued in the OUP Past Masters series, 1983)
 • Solomon, Robert, 1983. In the Spirit of Hegel, Oxford: Oxford University Press
 • Template:Chú thích sách
 • Stewart, Jon, ed., 1996. The Hegel Myths and Legends. Northwestern University Press.
 • Stirling, James Hutchison, The Secret of Hegel: Being the Hegelian System in Origin Principle, Form and Matter, London: Oliver & Boyd
 • Stace, W. T., 1955. The Philosophy of Hegel. New York: Dover.
 • Taylor, Charles, 1975. Hegel. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-29199-2.
 • Williams, Robert R., 2000. Hegel’s Ethics of Recognition'’, University of California Press; New Ed edition ISBN 978-0520224926
 • Wood, Allen W., 1990 Hegel’s Ethical Thought, Cambridge University Press ISBN 978-0521377829

Liên kết ngoài

Template:Wikisource author

Âm thanh

Video

Hội nghiên cứu

Sách Hegel trực tuyến

Template:Sơ khai cơ bản

Template:Thời gian sống Template:Thể loại Commons


Thể loại:Nhà triết học Đức Thể loại:Nhà logic học Đức Thể loại:Mất 1831 Thể loại:Sinh 1770 Thể loại:Triết gia chính trị Thể loại:Nhà logic học Thể loại:Triết gia thế kỷ 19 Thể loại:Nhà bản thể học