Giáo sĩ

[[Tập tin:Religious Leaders, World Economic Forum 2009 Annual Meeting.jpg|thumb|250px|(từ trái qua phải) George Carey, cựu tổng giám mục Canterbury, Jonathan Sacks, Rabbi trưởng (Anh), Mustafa Cerić, Đại Mufti của Bosnia, Jim Wallis (Hoa Kỳ). Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2009 tại Davos, Thụy Sĩ.]]

Giáo sĩ là các nhà lãnh đạo chính thức trong một số tôn giáo nhất định. Vai trò và nhiệm vụ của giáo sĩ tùy thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau nhưng thường liên quan đến việc chủ trì các nghi lễ đặc biệt hay giảng dạy các giáo lý và thực hành tôn giáo.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai

Thể loại:Thuật ngữ tôn giáo