Giảm phát

Giảm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống liên tục[1]. Giảm phát, do đó, trái ngược với lạm phát. Cũng có thể nói giảm phát là lạm phát với tỷ lệ mang giá trị âm.

Không nên nhầm lẫn giảm phát với thiểu phát là sự chậm lại của tỷ lệ lạm phát (nghĩa là khi lạm phát sụt xuống các mức rất thấp)[2].

Trong các tài liệu thống kê tình hình kinh tế chính thức, khi đề cập đến giảm phát, người ta vẫn đặt dấu âm kèm với con số ở mục tỷ lệ lạm phát. Giảm phát thường xuất hiện khi kinh tế suy thoái hay đình đốn.

Các nhà kinh tế học nói chung tin rằng giảm phát là một vấn đề lớn của kinh tế hiện đại do nó làm tăng giá trị thật của nợ, có thể làm trầm trọng thêm suy thoái và dẫn tới xoắn ốc giảm phát[3][4][5][6][7][8][9]

Nguyên nhân và tác hại

[[Tập tin:Deflation.gif|phải|khung|Giảm phát do tổng cầu giảm]] Nguyên nhân chính của giảm phát là do tổng cầu giảm, Có thể dùng sơ đồ AD-AS để minh họa điều này. Ban đầu tổng cầu tương ứng với đường AD. Điểm cân bằng của nền kinh tế là điểm E tại giao điểm của hai đường AD và đường AS (đường tổng cung). Sau đó, tổng cầu giảm, đường AD dịch chuyển song song sang trái thành đường AD' cắt đường AS ở điểm E'. E' là điểm cân bằng mới của nền kinh tế và so với điểm cân bằng cũ E, sản lượng và mức giá chung đều giảm.

Phòng và chống giảm phát

Để thoát khỏi tình trạng giảm phát, cần thực hiện chính sách tái khuếch trương tiền tệ thông qua các biện pháp như tăng lượng cung tiền, giảm thuế, hay điều chỉnh lãi suất.

Tham khảo

  1. Robert J. Barro, Vittorio Grilli (1994), European Macroeconomics, chương 8, tr. 142. ISBN 0-333-57764-7
  2. Template:Chú thích sách
  3. Hummel, Jeffrey Rogers. "Death and Taxes, Including Inflation: the Public versus Economists" (January 2007). [1]
  4. Harry Wallop, Harry Wallop (18 November 2008). "Deflation: why it is dangerous". The Telegraph. Telegraph Media Group. Retrieved 20 September 2016. 
  5. "The Economist explains: Why deflation is bad". Economist. Economist magazine. 7 Jan 2015. Retrieved 20 September 2016. 
  6. Krugman, Paul. "Why is Deflation Bad?". New York Times. New York Times. Retrieved 20 September 2016. 
  7. Walker, Andrew (29 January 2016). "Is deflation such a bad thing?". BBC. Retrieved 20 September 2016. 
  8. Thoma, Mark. "Explainer: Why is deflation so harmful?". Moneywatch. CBS. Retrieved 20 September 2016. 
  9. Blanchard, O.; Dell’Ariccia, G.; Mauro, P. (18 August 2010). "Rethinking macroeconomic policy". Journal of Money, Credit and Banking. 42 (1): 199–215. 

Xem thêm

Template:Sơ khai kinh tế học

Thể loại:Kinh tế học tiền tệ Thể loại:Lạm phát Thể loại:Vấn đề kinh tế Thể loại:Khái niệm tài chính cơ bản Thể loại:Thuật ngữ kinh tế học