Giai cấp tư sản

Trong triết học Marx, giai cấp tư sản (tiếng Pháp: bourgeoisie) là giai cấp xã hội sở hữu phương thức sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại và là giai cấp mà mối quan tâm xã hội của họ là giá trị và sự giữ gìn tài sản, đảm bảo cho việc duy trì vị trí kinh tế độc tôn của họ trong xã hội.[1]

Xem thêm

Chú thích

Template:Sơ khai triết học

Thể loại:Khái niệm triết học Thể loại:Tầng lớp xã hội Thể loại:Xã hội học về văn hóa