Giang Lăng

Giang Lăng (chữ Hán giản thể:江陵县, Hán Việt: Giang Lăng huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 980,1 km², dân số năm 2004 là 370.000 người. Huyện Giang Lăng được chia thành các đơn vị hành chính gồm 7 trấn và 2 hương.

  • Trấn: Tư Thị, Than Kiều, Hùng Hà, Bạch Mã Tự, Sa Cương, Phổ Tế, Hác Huyệt.
  • Hương: Mã Gia Trại, Tần Thị.

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc Template:Hồ Bắc

Thể loại:Kinh Châu Thể loại:Đơn vị cấp huyện Hồ Bắc Thể loại:Thành phố tỉnh Hồ Bắc