Git (phần mềm)

(Redirected from Git (software))
Git
Git-logo.svg
A command-line session showing repository creation, addition of a file, and remote synchronization
A command-line session showing repository creation, addition of a file, and remote synchronization
Original author(s) Linus Torvalds[1]
Developer(s) Junio Hamano and others[2]
Initial release 7 April 2005; 16 years ago (2005-04-07)
Stable release
2.10 / 2 September 2016; 5 years ago (2016-09-02)
Repository {{#property:P1324}}
Development status Active
Written in C, Shell, Perl, TclPython[3]
Operating system Linux, Windows, OS X
Platform POSIX
Type Version control
License GNU GPL v2[4] and GNU LGPL v2.1[5]
Website git-scm.com

Git (/ɡɪt/) là phần mềm quản lý mã nguồn phân tán được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005, ban đầu dành cho việc phát triển nhân Linux. Hiện nay, Git trở thành một trong các phần mềm quản lý mã nguồn phổ biến nhất. Git là phần mềm mã nguồn mở được phân phối theo giấy phép công cộng GPL2.

Hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau

Git có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Linux, Windows, Mac OSX v.v..

Khái niệm cơ bản trong Git

 • Repository
Repository (nhà kho) hay được gọi tắt là Repo đơn giản là nơi chứa/cơ sở dữ liệu (database) tất cả những thông tin cần thiết để duy trì và quản lý các sửa đổi và lịch sử của dự án.

Trong Repo có 2 cấu trúc dữ liệu chính là Object Store và Index. Tất cả dữ liệu của Repo đều được chứa trong thư mục bạn đang làm việc dưới dạng folder ẩn có tên là.git (không có phần tên trước dấu chấm).

 • Object store
Object store là trái tim của Git, nó chứa dữ liệu nguyên gốc (original data files), các file log ghi chép quá trình sửa đổi, tên người tạo file, ngày tháng và các thông tin khác. Git có bốn loại object là: Blobs, Trees, Commits, Tags
 • Blobs: là file nhị phân có thể chứa được mọi loại dữ liệu bất kể là dữ liệu của chương trình gì.
 • Trees: lớp đại diện cho thông tin thư mục như thông tin định danh của blob, đường dẫn, chứa một ít metadata chứa thông tin cấu trúc và các thư mục nhỏ có trong thư mục đó.
 • Commits: Chứa metadata có thông tin về mọi thứ như tên tác giả, người tải lên (commiter), ngày tải lên, thông tin log...
 • Tags: đánh dấu cho dễ đọc. thấy vì một cái tên dài như là 9da581d910c9c4ac93557ca4859e767f5caf5169, chúng ta có thể tên tag là Ver-1.0- Alpha. Dễ nhớ và dễ sử dụng hơn.
 • Index
Index là file nhị phân động và tạm thời miêu tả cấu trúc thư mục của toàn bộ Repo và trạng thái của dự án được thể hiện thông qua commit và tree tại một thời điểm nào đó trong lịch sử phát triển. Git là một hệ thống truy tìm nội dung (content tracking system).

Index không hứa nội dung file mà chỉ dùng để truy tìm (track) những thứ mà bạn muốn commit.

Lịch sử phát triển

Phiên bản Ngày đầu phát hành Phiên bản mới nhất Ngày phát hành
Template:Version 2005-07-11 0.99.9n 2005-12-15
Template:Version 2005-12-21 1.0.13 2006-01-27
Template:Version 2006-01-08 1.1.6 2006-01-30
Template:Version 2006-02-12 1.2.6 2006-04-08
Template:Version 2006-04-18 1.3.3 2006-05-16
Template:Version 2006-06-10 1.4.4.5 2008-07-16
Template:Version 2007-02-14 1.5.6.6 2008-12-17
Template:Version 2008-08-17 1.6.6.3 2010-12-15
Template:Version 2010-02-13 1.7.12.4 2012-10-17
Template:Version 2012-10-21 1.8.5.6 2014-12-17
Template:Version 2014-02-14 1.9.5 2014-12-17
Template:Version 2014-05-28 2.0.5 2014-12-17
Template:Version 2014-08-16 2.1.4 2014-12-17
Template:Version 2014-11-26 2.2.3 2015-09-04
Template:Version 2015-02-05 2.3.10 2015-09-29
Template:Version 2015-04-30 2.4.11 2016-03-17
Template:Version 2015-07-27 2.5.5 2016-03-17
Template:Version 2015-09-28 2.6.6 2016-03-17
Template:Version 2015-10-04 2.7.4 2016-03-17
Template:Version 2016-03-28 2.8.4 2016-06-06
Template:Version 2016-06-13 2.9.3 2016-08-12
Template:Version 2016-09-02 2.10.2 2016-11-02
Template:Version

Phần mềm hỗ trợ

Có nhiều website và phần mềm cho phép lưu trữ (miễn phí và có phí) Git.

Tham khảo

 1. "Initial revision of "git", the information manager from hell". Github. 8 April 2005. Retrieved 20 December 2015. 
 2. "Commit Graph". Github. 8 June 2016. Retrieved 19 December 2015. 
 3. "Git Source Code Mirror". Retrieved 2015-11-04. 
 4. "Git's GPL license at github.com". github.com. 18 January 2010. Retrieved 12 October 2014. 
 5. "Git's LGPL license at github.com". github.com. 20 May 2011. Retrieved 12 October 2014. 

Liên kết ngoài

Thể loại:Phần mềm quản lý phiên bản tự do Thể loại:Phần mềm 2005 Thể loại:Phần mềm năm 2005