Gladwyn Jebb

Template:Viên chức Hubert Miles Gladwyn Jebb, đệ nhất nam tước Baron Gladwyn còn có tên Gladwyn Jebb (25 tháng 4 năm 1900 – 24 tháng 10 năm 1996), là một công chức, nhà chính trị và nhà ngoại giao Anh nổi bật, là quyền Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong thời gian 3 tháng.

Chú thích

Diplomatic posts
Preceded by
Republic of Ireland Seán Lester
Tổng thư ký
Hội Quốc Liên
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
Quyền

Tháng 10 năm 1945 – Tháng 2 năm 1946
Succeeded by
Template:Country data Na Uy Trygve Lie

Template:Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Template:Thời gian sống Template:Sơ khai tiểu sử

Thể loại:Chính khách Anh Thể loại:Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Thể loại:Bắc đẩu bội tinh hạng nhất Thể loại:Mất 1996