Glyxerol

Revision as of 13:25, 19 August 2018 by 116.102.144.136 (talk) (Bổ sung công thức phân tử)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Chembox new

Glycerol hay glyxerol, glycerin, glyxerin là một rượu đa chức, gồm 3 nhóm -OH gắn vào gốc hyđrocacbon C3H5 (công thức hóa học là C3H5(OH)3 hay C3H8O3). Glyxerol là một thành phần quan trọng tạo nên chất béo, thuốc nổ nitroglyxerin... Nó có một số tính chất của một rượu đa như phản ứng với Cu(OH)2 tạo ra dung dịch xanh trong suốt. Đây cũng là phản ứng đặc trưng để nhận biết rượu đa chức có 2 nhóm -OH trở lên gắn liền kề nhau.

Tính chất hóa học của glyxerol(glyxeryl)

+ Là chất phân cực

+Tác dụng với Na

+Tác dụng với HNO3 (H2SO4 xúc tác)

+Tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra phức chất dung dịch màu xanh thẫm

Chú thích

Template:Sơ khai hóa học

Thể loại:Rượu đa chức Thể loại:Phụ gia thực phẩm Thể loại:Hóa mỹ phẩm Thể loại:Dung môi Thể loại:Thuốc nhuận tràng Thể loại:Hóa chất mỹ phẩm Thể loại:Hóa chất gia dụng