Lịch Google

(Redirected from Google Calendar)

Template:Infobox Software

Lịch Google (tiếng Anh là Google Calendar), được gọi trước đây với tên mã "CL2", là một ứng dụng web để quản lý thông tin liên lạc và quản lý thời gian được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng đồng bộ các địa chỉ liên lạc trong Gmail với một bộ lịch dựa trên web. Nó bắt đầu được đưa vào sử dụng vào ngày 13 tháng 4 năm 2006 và hiện nay đang trong giai đoạn beta. Trong khi người dùng không bị yêu cầu phải có một tài khoản Gmail, nhưng người dùng được yêu cầu phải có một tài khoản Google miễn phí để có thể sử dụng các phần mềm này.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Google Inc. Template:Sơ khai

Calendar Thể loại:World Wide Web Thể loại:Dịch vụ Google