Gothic

Gothic (Gô-tích) hay Goth có thể chỉ:

Dân tộc

Lịch sử

Xu hướng văn hóa đương đại

Template:Trang định hướng

az:Qotika eu:Gotiko zh:哥特