Hà Giản

Hà Gian (không phải Hà Giản) (chữ Hán giản thể: 河间市, âm Hán Việt: Hà Gian thị) là một thị xã thuộc địa cấp thị là một thị xã thuộc địa cấp thị Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Hà Giản có diện tích 1333 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 760.000 người. Mã số bưu chính của Hà Giản là 062450, mã vùng điện thoại là 0317. Hà Giản nằm ở bình nguyên Hoa Bắc, nhiệt độ bình quân năm 12℃,lượng mưa hàng năm 561 mm. Về nông nghiệp, thị xã này chủ yếu trồng bông vải, tiểu mạch, ngô. Template:Hà Bắc

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Đơn vị cấp huyện Hà Bắc (Trung Quốc) Thể loại:Thương Châu, Hà Bắc