Hà Quảng

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Hà Quảnghuyện nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng.

Địa lý

Phía bắc giáp Quảng Tây - Trung Quốc, phía nam giáp huyện Hòa An, phía tây giáp huyện Thông Nông, phía đông giáp huyện Trà Lĩnh. Huyện có diện tích 453 km² và dân số là 34.000 người. Huyện lị là thị trấn Xuân Hòa nằm trên tỉnh lộ 203, cách thành phố Cao Bằng 35 km về hướng bắc và di tích hang Pác Bó (biên giới Việt - Trung) 10 km về hướng nam.

Hà Quảng là một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề trong Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979.

Hành chính

Bao gồm thị trấn Xuân Hòa và các xã: Cải Viên, Đào Ngạn, Hạ Thôn, Hồng Sỹ, Kéo Yên, Lũng Nặm, Mã Ba, Nà Sác, Nội Thôn, Phù Ngọc, Quý Quân, Sóc Hà (nơi có cửa khẩu Sóc Giang), Sỹ Hai, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Trường Hà (có hang Pác Bó), Vân An, Vần Dính. Trong đó, thị trấn Xuân Hòa và xã Vần Dính được thành lập ngày 27-10-2006 trên cơ sở giải thể xã Xuân Hòa.

Chú thích

Template:Các huyện thị thuộc tỉnh Cao Bằng

Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hà Quảng Template:Sơ khai Cao Bằng

Thể loại:Hà Quảng Thể loại:Huyện biên giới Việt Nam với Trung Quốc