Hàm Dương

Lỗi Lua: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. Hàm Dương (tiếng Trung: 咸陽市, Hán-Việt: Hàm Dương thị) là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số 1 triệu người. Hàm Dương là kinh đô của nước Tần thời Chiến Quốc.

Hành chính

Địa cấp thị Hàm Dương quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Quận nội thành

Các huyện cấp thị

Huyện

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc Template:Thiểm Tây

Thể loại:Thành phố tỉnh Thiểm Tây Thể loại:Nhà Tần Thể loại:Hàm Dương