Hán Trung

Template:Thông tin khu dân cư Hán Trung là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Dân sô năm 1994 của thành phố này là 200.000 người.

Phân chia hành chính

Hán Trung được chia thành các huyệnquận, thị xã sau:

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Template:Coor title dms Template:Thiểm Tây Template:Thể loại Commons

Thể loại:Thành phố tỉnh Thiểm Tây