Hình bình hành

Template:Chú thích trong bài nhỏ|phải|250px|Hình bình hành Hình bình hành trong hình học Euclide là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang.

Tính chất

Trong hình bình hành thì có:

  1. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
  2. Các góc đối bằng nhau.
  3. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Diện tích hình bình hành

nhỏ|250px|Diện tích của hình bình hành là phần tô màu xanh Diện tích của hình bình hành bằng tích của cạnh đáy (một cạnh của nó) và chiều cao.

S = <math>a \times h</math>

Chu vi hình bình hành

Chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ:

P = <math>\left (a + b \right) \times 2</math>

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành

Hình bình hành là một tứ giác đặc biệt

  1. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
  2. Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
  3. Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song và vừa bằng nhau là hình bình hành.
  4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
  5. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Hình bình hành là hình thang

  • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons Template:Sơ thảo toán học

Template:Sơ khai toán học

* B B B