Hình học đại số

Hình học đại số là một nhánh của toán học, ban đầu nghiên cứu nghiệm của các phương trình đa thức. Hình học đại số hiện đại dựa trên các kĩ thuật trừu tượng hơn của đại số trừu tượng, đặc biệt là đại số giao hoán, bằng ngôn ngữ và các bài toán hình học. Hình học đại số có vị trí trung tâm trong toán học hiện đại và liên quan tới nhiều lĩnh vực khác như giải tích phức, tô pôlý thuyết số.

Nguồn gốc của hình học đại số có thể tìm thấy từ Hy Lạp cổ đại, với các vấn đề sơ khai như bài toán Delian của Menechmus.[1] hay các nghiên cứu về đường cô-nic của ArchimedesApollonius Ngày nay, hình học đại số tìm thấy nhiều ứng dụng trong thống kê học,[2] lý thuyết điều khiển,[3][4] robot học,[5] mã sửa lỗi,[6] lý thuyết phát sinh loài[7]dựng mẫu hình học.[8]

Chú thích

  1. Dieudonné, Jean (1972). "The historical development of algebraic geometry". The American Mathematical Monthly. 79 (8): 827–866. doi:10.2307/2317664. JSTOR 2317664. 
  2. Template:Chú thích sách
  3. Template:Chú thích sách
  4. Allen Tannenbaum (1982), Invariance and Systems Theory: Algebraic and Geometric Aspects, Lecture Notes in Mathematics, volume 845, Springer-Verlag, ISBN 9783540105657
  5. Template:Chú thích sách
  6. Template:Chú thích sách
  7. Barry A. Cipra (2007), Algebraic Geometers See Ideal Approach to Biology, SIAM News, Volume 40, Number 6
  8. Template:Chú thích sách

Tham khảo

Template:Kiểm soát tính nhất quán Template:Đại số tuyến tính Template:Đại số

Thể loại:Toán học