Hình trụ tròn

(Redirected from Hình trụ)

Template:Thiếu nguồn gốc phải|Hình trụ tròn Hình trụ tròn là một hình trụ với hai đáy là hai đường tròn bằng nhau, danh từ này thường được dùng để chỉ hình trụ thẳng tròn xoay. Khi quay hình chữ nhật quanh một cạnh cố định, ta được một hình trụ. Giả sử hình chữ nhật có tên là ABCD, CD là một cạnh cố định, khi đó:

- DA và CB quét nên hai đáy của hình trụ, là hai hình tròn bằng nhau và song song, tâm hai đường tròn lần lượt là D và C.

- Mặt xung quanh của hình trụ được quét nên bởi cạnh AB. Mỗi vị trí của AB được gọi là một đường sinh.

- Các đường sinh vuông góc với hai mặt phẳng đáy (2 hình tròn).

- Độ cao của hình trụ là độ dài của trục hình trụ (cạnh DC) hoặc độ đường sinh.

Phương trình Descartes

Phương trình Descartes của hình trụ tròn là:

<math>\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{a}\right)^2 = 1</math>

Thể tích

Thể tích được tính bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Nếu một hình trụ tròn có bán kính đáy là r và chiều cao h thì thể tích được tính bằng:

<math>V = \pi r^2 h \,</math>

Diện tích toàn phần là:

<math>A = 2 \pi r^2 + 2 \pi r h = 2 \pi r (r + h) \,</math>

Diện tích xung quanh:

<math>A=2\pi r h \,</math>

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ thảo toán học

Thể loại:Hình học không gian Thể loại:Hình khối Thể loại:Hình thể hình học Thể loại:Mặt bậc hai