Hạt hạ nguyên tử

[[Tập tin:Atom.png|align right|nhỏ|align="center"|Nguyên tử Hêli chứa hai proton (đỏ), hai neutron (lục) và hai electron (vàng).]]

Trong khoa học vật lý, các hạt hạ nguyên tử là các hạt nhỏ hơn nhiều lần so với các nguyên tử.[1] là một khái niệm để chỉ các hạt cấu thành nên nguyên tử, cùng các hạt được giải phóng trong các phản ứng hạt nhân hay phản ứng phân rã. Ví dụ: electron, proton, neutron là những hạt hạ nguyên tử thường được nhắc đến. Có hai loại hạt hạ nguyên tử: hạt sơ cấp, không được cấu tạo từ những hạt khác, và hạt tổ hợp.[2] Vật lý hạtvật lý hạt nhân nghiên cứu những hạt này và cách chúng tương tác với nhau.[3] Ý tưởng tính chất của hạt được nghiên cứu qua các thí nghiệm cho thấy ánh sáng vừa có tính chất hoạt động giống như một dòng hạt (gọi là photon) vừa có các đặc tính của sóng. Điều này dẫn đến khái niệm mới về tính chất hai mặt sóng-hạt để phản ánh rằng "các hạt" quy mô lượng tử hoạt động giống như cả các hạt và sóng (điều này đôi khi chúng được mô tả là các hạt phản xạ). Một khái niệm mới khác, nguyên lý bất định, nói rằng các trạng thái của chúng đều xả ra đồng thời, chẳng hạn như vị trí và động lượng đồng thời xảy ra cùng một lúc, và không thể đo được chính xác.[4] Trong thời gian gần đây, tính hai mặt sóng-hạt đã được chứng minh là không chỉ áp dụng cho các photon mà còn cho các hạt lượng tử khác.[5] Sự tương tác của các hạt trong khuôn khổ của lý thuyết trường lượng tử được hiểu là sự sáng tạo và hủy diệt lượng tử của các tương tác cơ bản tương ứng. Điều này pha trộn vật lý hạt với lý thuyết từ trường.

Phân loại

Theo thống kê

Phân loại mô hình chuẩn của các hạt

Bất kỳ hạt hạ nguyên tử nào, giống như bất kỳ hạt nào trong không gian ba chiều tuân theo luật của cơ học lượng tử, có thể là boson (với spin là số nguyên) hoặc fermion (với spin là nửa số nguyên lẻ).

Theo thành phần

Các hạt cơ bản của Mô hình Chuẩn bao gồm:[6]

Các phần mở rộng khác nhau của Mô hình Chuẩn dự đoán sự tồn tại của một hạt graviton cơ bản và nhiều hạt cơ bản khác.

Các hạt hạ nguyên tử tổng hợp (như proton hoặc hạt nhân nguyên tử) là trạng thái liên kết của hai hay nhiều hạt cơ bản. Ví dụ, một proton được tạo thành từ hai hạt up quark và một down quark, trong khi hạt nhân nguyên tử của helium-4 bao gồm hai proton và hai neutron. Neutron được tạo thành từ hai down quark xuống và một up quark. Các hạt tổng hợp bao gồm tất cả các hadron: chúng bao gồm baryon (như proton và neutron) và meson (như pion và kaon).

Theo khối lượng

Trong thuyết tương đối hẹp, năng lượng của một hạt ở phần còn lại bằng khối lượng của nó lần tốc độ của bình phương ánh sáng, E = mc2. Đó là, khối lượng có thể được thể hiện dưới dạng năng lượng và ngược lại. Nếu một hạt có một hệ quy chiếu nằm ở phần còn lại, thì nó có khối lượng nghỉ tích cực và được gọi là khối lượng lớn.

Tất cả các hạt composite đều lớn. Baryon (có nghĩa là "nặng") có xu hướng có khối lượng lớn hơn meson (có nghĩa là "trung gian"), có xu hướng nặng hơn lepton (có nghĩa là "nhẹ"), nhưng lepton nặng nhất (hạt tau) nặng hơn hai hương vị nhẹ nhất của baryon (nucleon). Nó cũng chắc chắn rằng bất kỳ hạt nào có điện tích đều lớn.

Tất cả các hạt không khối lượng (các hạt có khối lượng bất biến là số không) là hạt cơ bản. Chúng bao gồm photongluon, mặc dù chúng không thể bị cô lập.

Các tính chất khác

Thông qua công trình nghiên cứu của Albert Einstein, Satyendra Nath Bose, Louis de Broglie, và nhiều nhà khoa học khác, lý thuyết khoa học hiện tại cho rằng tất cả các hạt đều có bản chất sóng.[7] Điều này đã được xác minh không chỉ cho các hạt cơ bản mà còn cho các hạt hợp chất như nguyên tử và thậm chí cả các phân tử. Trên thực tế, theo các công thức truyền thống của cơ học lượng tử phi tương đối tính, tính nhị nguyên sóng-hạt áp dụng cho tất cả các đối tượng, thậm chí là các đối tượng vĩ mô; mặc dù các đặc tính sóng của các đối tượng vĩ mô không thể được phát hiện do các bước sóng nhỏ của chúng.[8]

Sự tương tác giữa các hạt đã được xem xét kỹ lưỡng trong nhiều thế kỷ, và một vài luật đơn giản nhấn mạnh cách các hạt hoạt động trong va chạm và tương tác. Cơ bản nhất trong số này là các định luật bảo toàn năng lượngbảo toàn động lượng, cho phép chúng ta tính toán các tương tác hạt trên thang độ lớn từ các ngôi sao đến các quark.[9] Đây là những điều cơ bản tiên quyết của cơ học Newton, một loạt các phát biểu và phương trình trong cuốn Các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên, được xuất bản lần đầu năm 1687.

Lịch sử

Thuật ngữ "hạt hạ nguyên tử" phần lớn là từ viết tắt của những năm 1960, được sử dụng để phân biệt một số lượng lớn các baryonmeson (trong đó bao gồm các hadron) từ các hạt mà giờ đây được cho là hạt cơ bản thực sự. Trước đó, các hadron đã từng được phân loại là "hạt cơ bản" bởi vì thành phần của chúng chưa được biết đến.

Danh sách các khám phá quan trọng sau:

Hạt Thành phần Định nghĩa Năm phát hiện Ghi chú
Electron e− Hạt cơ bản (lepton) G. Johnstone Stoney (1874) J. J. Thomson (1897) Đơn vị điện tích tối thiểu, mà Stoney đề xuất tên năm 1891.[10]
Hạt alpha α Hỗn hợp (Hạt nhân nguyên tử) never Ernest Rutherford (1899) Được RutherfordThomas Royds chứng minh năm 1907 là hạt nhân helium.
Photon γ Hạt cơ bản (Lượng tử) Max Planck (1900) Albert Einstein (1905)
or Ernest Rutherford (1899) as γ rays
Cần thiết để giải quyết vấn đề bức xạ cơ thể đen ở nhiệt động lực học.
Proton p Hỗn hợp (baryon) Long ago Ernest Rutherford (1919, named 1920) Hạt nhân của Hidro 1.
Neutron n Hỗn hợp (baryon) Ernest Rutherford (c.1918) James Chadwick (1932) Nhân thứ hai.
Phản hạt   Paul Dirac (1928) Carl D. Anderson (Template:Subatomic particle, 1932) giải thích với CPT đối xứng.
Pions π Hỗn hợp (mesons) Hideki Yukawa (1935) César Lattes, Giuseppe Occhialini (1947) and Cecil Powell Giải thích lực hạt nhân giữa các hạt nhân. Meson đầu tiên (theo định nghĩa hiện đại) được phát hiện.
Muon μ− elementary (lepton) never Carl D. Anderson (1936) Meson được đặt tên đầu tiên; ngày nay được coi là một lepton.
Kaons K composite (mesons) never 1947 Được phát hiện trong các tia vũ trụ. Hạt kỳ lạ đầu tiên.
Lambda baryons Λ Hỗn hợp (baryon) never University of Melbourne (Template:Subatomic particle, 1950)[11] Các hyperon đầu tiên được phát hiện.
Neutrino v Hạt cơ bản (lepton) Wolfgang Pauli (1930), named by Enrico Fermi Clyde Cowan, Frederick Reines (Template:Subatomic particle, 1956) Giải quyết vấn đề phổ năng lượng của phân rã beta.
Quarks
(u, d, s)
Hạt cơ bản Murray Gell-Mann, George Zweig (1964) Không có sự kiện xác nhận cụ thể nào cho mô hình quark.
charm quark c Hạt cơ bản (quark) 1970 1974
bottom quark b Hạt cơ bản (quark) 1973 1977
Weak gauge bosons Hạt cơ bản (Lượng tử) Glashow, Weinberg, Salam (1968) CERN (1983) được xác minh qua những năm 1990.
top quark t Hạt cơ bản (quark) 1973 1995 Không vô hiệu hóa, nhưng cần thiết để hoàn thành Mô hình Chuẩn.
Higgs boson Hạt cơ bản (quantum) Peter Higgs et al. (1964) CERN (2012) ý tưởng được xác nhận vào năm 2013. Thêm bằng chứng được tìm thấy trong năm 2014.
Tetraquark composite ? Zc(3900), 2013, to be confirmed as a tetraquark Một lớp hadron mới.
Graviton Hạt cơ bản (quantum) Albert Einstein (1916) Not discovered Việc giải thích một sóng hấp dẫn như một hạt vẫn còn đang gây tranh cãi giữa các nhà khoa học.
Magnetic monopole Hạt cơ bản (chưa phân loại) Paul Dirac (1931) Not discovered

Xem thêm

Tham khảo

 1. "Subatomic particles". NTD. Retrieved 5 June 2012. 
 2. Bolonkin, Alexander (2011). Universe, Human Immortality and Future Human Evaluation. Elsevier. p. 25. ISBN 9780124158016. 
 3. Fritzsch, Harald (2005). Elementary Particles. World Scientific. pp. 11–20. ISBN 978-981-256-141-1. 
 4. Heisenberg, W. (1927), "Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik", Zeitschrift für Physik (in Tiếng Đức), 43 (3–4): 172–198, Bibcode:1927ZPhy...43..172H, doi:10.1007/BF01397280. 
 5. Arndt, Markus; Naziz, Olaf; Vos-Andreae, Julian; Keller, Claudia; Van Der Zouw, Gerbrand; Zeilinger, Anton (2000). "Wave-particle duality of C60 molecules". Nature. 401 (6754): 680–682. Bibcode:1999Natur.401..680A. doi:10.1038/44348. PMID 18494170. 
 6. Cottingham, W. N.; Greenwood, D. A. (2007). An introduction to the standard model of particle physics. Cambridge University Press. p. 1. ISBN 978-0-521-85249-4. 
 7. Walter Greiner (2001). Quantum Mechanics: An Introduction. Springer. p. 29. ISBN 978-3-540-67458-0. 
 8. Eisberg, R. & Resnick, R. (1985). Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles (2nd ed.). John Wiley & Sons. pp. 59–60. ISBN 978-0-471-87373-0. For both large and small wavelengths, both matter and radiation have both particle and wave aspects. [...] But the wave aspects of their motion become more difficult to observe as their wavelengths become shorter. [...] For ordinary macroscopic particles the mass is so large that the momentum is always sufficiently large to make the de Broglie wavelength small enough to be beyond the range of experimental detection, and classical mechanics reigns supreme. 
 9. Isaac Newton (1687). Newton's Laws of Motion (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)
 10. Klemperer, Otto (1959). "Electron Physics: The Physics of the Free Electron". Physics Today. 13 (6): 64–66. Bibcode:1960PhT....13R..64K. doi:10.1063/1.3057011. 
 11. Some sources such as The Strange Quark indicate 1947.

Liên kết ngoài

Template:Sơ thảo vật lý Template:Hạt cơ bản

* Thể loại:Vật lý hạt Thể loại:Cơ học lượng tử