Hạt nghi lễ

Hạt nghi lễ
Also known as:
Ceremonial county
Lieutenancy area
255px
Category Hạt
Location Anh
Number 48 (as of 2009)
Populations 8.000–8,167 triệu[1]
Areas 3–8,611 km²
Densities 62–4,806/km²

Hạt nghi lễ (English: Ceremonial county, Lieutenancy area)[2] là một khu vực của nước Anh mà một Lord Lieutenant được bổ nhiệm. Về mặt pháp lý đó là các vùng ở Anh, cũng như ở xứ Wales và Scotland, được xác định bởi Luật Lieutenancies Act 1997, có mục đích là để tổ chức các nghi lễ hoàng gia, trái ngược với các khu vực được sử dụng cho chính quyền địa phương. Nó cũng được gọi thông tục là hạt địa lý,[3] như thường đại diện cho tính năng lâu dài hơn về địa lý Anh, và để phân biệt với các hạt của Anh có một chức năng quản lý ngày nay.

Tham khảo

  1. [Table 2 2011 Census: Usual resident population and population density, local authorities in the United Kingdom UK Census 2011 UK usual resident population Greater London excluding City of London], Accessed ngày 22 tháng 12 năm 2012
  2. Ordnance Survey
  3. e.g. Encyclopaedia Britannica

Ghi chú

Template:Các hạt của Anh

Template:Sơ khai

Thể loại:Hạt của Anh