Hệ nội tiết

Template:1000 bài cơ bản[[Tập tin:Illu endocrine system.png|phải|nhỏ|Hệ nội tiết: 1. Tuyến tùng (epiphysis), 2. Tuyến yên (hypophysis), 3. Tuyến giáp (thyroid), 4. Tuyến ức (thymus), 5. Tuyến thượng thận (adrenal gland), 6. Tuyến tụy (pancreas), 7. Buồng trứng (ovary), 8.Tinh hoàn (testis).]] Template:Thiếu nguồn gốc Hệ nội tiết là một hệ thống các tuyến không ống dẫn, với khả năng tiết các chất sinh hoá hormone theo máu chuyển đến và tạo tác động tại những cơ quan khác trong cơ thể.

Sinh lý học

Các tuyến nội tiết và hormone

Nam và nữ

Vùng dưới đồi

Tuyến yên

Tuyến tùng

Tuyến giáp trạng

Tuyến cận giáp

Tuyến ức

Khang

Gan

Tuyến tụy

Tuyến thượng thận

Tim

Gan

Dạ dày

Ruột

Nhau thai

Thận

Mô mỡ

Riêng nam

Riêng nữ

Các bệnh nội tiết

Các cơ quan nội tiết lan toả

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai cơ bản Template:Các hệ cơ quan người Template:Thể loại Commons

Thể loại:Giải phẫu học Thể loại:Giải phẫu người Thể loại:Khoa học nội tiết Thể loại:Nội tiết học