Hệ tọa độ

Template:Chú thích trong bài Template:1000 bài cơ bảnTọa độ là một tập hợp được sắp các con số nhằm xác định vị trí của một vật trong không gian, một phần tử trong hệ thống. Toạ độ được sử dụng vật lýtoán học

Toạ độ trong địa lý

Template:Chính Hệ tọa độ địa lý cho phép tất cả mọi điểm trên trái đất đều có thể xác định được bằng ba tọa độ của hệ tọa độ cầu tương ứng với trục quay của Trái đất. Toạ đồ gồm có kinh độvĩ độ

Tọa độ toán học

Template:Chính Trong toán học và tin học, đồ thị là đối tượng nghiên cứu cơ bản của lý thuyết đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối tượng gọi là đỉnh nối với nhau bởi các cạnh. Thông thường, đồ thị được vẽ dưới dạng một tập các điểm (đỉnh, nút) nối với nhau bởi các đoạn thẳng (cạnh). Tùy theo ứng dụng mà một số cạnh có thể có hướng. Có nhiều hệ tọa độ được dùng trong toán học:

Không gian 2 chiều

  • Hệ tọa độ Descartes: xác định vị trí của một điểm trên một mặt phẳng cho trước bằng một cặp số tọa độ (x, y).
  • Hệ tọa độ cực: là một hệ tọa độ hai chiều trong đó mỗi điểm M bất kỳ trên một mặt phẳng

Không gian 3 chiều

Hệ tọa độ trong trắc địa, bản đồ

Trong trắc địa và bản đồ, hệ tọa độ bao gồm:

Hệ tọa độ thiên văn

Trong thiên văn học, hệ tọa độ thiên văn là một hệ tọa độ mặt cầu dùng để xác định vị trí biểu kiến của thiên thể trên thiên cầu. Có nhiều hệ tọa độ được dùng trong thiên văn.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Sơ khai toán học Template:Sơ khai vật lý

Thể loại:Bài cơ bản sơ khai Thể loại:Hình học giải tích