Hệ tọa độ Descartes

Template:Chú thích trong bài

Tọa độ Descartes

He toa do De cac tren mat phang.svg

Hệ tọa độ này là ý tưởng của nhà toán họctriết học người Pháp René Descartes thể hiện vào năm 1637 trong hai bài viết của ông. Trong phần hai của bài Phương pháp luận (Descartes) (tiếng Pháp: Discours de la méthode, tựa Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences), ông đã giới thiệu ý tưởng mới về việc xác định vị trí của một điểm hay vật thể trên một bề mặt bằng cách dùng hai trục giao nhau để đo. Còn trong bài La Géométrie, ông phát triển sâu hơn khái niệm trên.

Descartes là người đã có công hợp nhất đại sốhình học Euclide. Công trình này của ông có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành hình học giải tích, tích phân, và khoa học bản đồ.

Ngoài ra, ý tưởng về hệ tọa độ có thể được mở rộng ra không gian ba chiều (three-dimensional space) bằng cách sử dụng 3 tọa độ Descartes (nói cách khác là thêm một trục tọa độ vào một hệ tọa độ Descartes). Một cách tổng quát, một hệ tọa độ n-chiều có thể được xây dựng bằng cách sử dụng n tọa độ Descartes (tương đương với n-trục).

Tọa Độ Điểm

Một Hệ tọa độ Descartes xác định vị trí của một điểm (point) trên một mặt phẳng (plate) cho trước bằng một cặp số tọa độ (x, y). Trong đó, xy là 2 giá trị được xác định bởi 2 đường thẳng có hướng vuông góc với nhau (cùng đơn vị đo). 2 đường thẳng đó gọi là trục tọa độ (coordinate axis) (hoặc đơn giản là trục); trục nằm ngang gọi là trục hoành, trục đứng gọi là trục tung; điểm giao nhau của 2 đường gọi là gốc tọa độ (origin) và nó có giá trị là (0, 0).

Cartesian-coordinate-system.svg

Hệ tọa độ trên mặt phẳng (2 chiều)

Là 2 trục vuông góc x'Ox và y'Oy mà trên đó đã chọn 2 vectơ đơn vị <math>\vec i</math>, <math>\vec j</math> sao cho độ dài của 2 véc-tơ này bằng nhau

nhỏ|200px|Hình 1 - Hệ tọa độ Đề-Các với bốn điểm lần lượt có tọa độ: (2,3) (màu xanh lá cây), (-3,1) (màu xanh đỏ), (-1.5,-2.5) (màu xanh da trời) và (0,0), gốc tọa độ, (màu tím). nhỏ|200px|Hình 2 - Hệ tọa độ Đề-Các với một đường tròn có tâm trùng với gốc tọa độ và bán kính bằng 2. Đường tròn này có phương trình: x2 + y2 = 4. nhỏ|200px|Hình 3 - Hệ tọa độ Đề-Các với bốn góc phần tư. Các mũi tên ở hai đầu của mỗi trục nhằm minh họa rằng các trục này trải dài vô tận theo hướng của mũi tên.

Hệ tọa độ trong không gian (3 chiều)

Là 3 trục vuông góc nhau từng đôi một x'Ox, y'Oy, z'Oz mà trên đó đã chọn 3 véc-tơ đơn vị i, j, k sao cho độ dài của 3 véc-tơ này bằng nhau

nhỏ|350px|trái|Tranh 4 - Hệ tọa độ Descartes ba chiều với trục y có chiều chạy xa người quan sát. 500px|nhỏ|phải|Tranh 5 - Hệ tọa độ Descartes ba chiều với trục x có chiều chạy về phía người quan sát.
trái|250px|nhỏ|Tranh 6 - The left-handed orientation is shown on the left, and the right-handed on the right. phải|nhỏ|250px|Tranh 7 - The right-handed Cartesian coordinate system indicating the coordinate planes.

Template:Sơ khai toán học

Tham khảo

Đọc thêm

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Hệ tọa độ Thể loại:Hình học giải tích Thể loại:Toán học sơ cấp Thể loại:Chiều không gian

fi:Koordinaatisto#Suorakulmainen koordinaatisto