Hệ thống APG III

Hệ thống AGP III là một hệ thống phân loại thực vật đối với thực vật có hoa hiện đại. Nó được Angiosperm Phylogeny Group (APG) công bố tháng 10 năm 2009 trong Botanical Journal of the Linnean Society (Tạp chí Thực vật học của Hiệp hội Linnaeus), 6½ năm sau khi công bố phiên bản trước đó là hệ thống APG II trong cùng một tạp chí khoa học[1][2][3].

Trong tháng 10 năm 2009, các thành viên của Hiệp hội Linnaeus đã đề xuất một phân loại theo kiểu phát sinh chủng loài chính thức cho toàn bộ thực vật đất liền, tương thích với phân loại APG III[4]. Điều này là cần thiết do các nhà thực vật học và các nhà tảo học thường không thống nhất về các cấp bậc phân loại mà các nhóm được gán vào.

Hệ thống AGP III công nhận toàn bộ 45 bộ của hệ thống APG II, cũng như 14 bộ mới. Bộ Ceratophyllales đã từng bị đánh dấu sai lầm như là một bộ mới, nhưng nó đã được công nhận trong cả hai phân loại trước đây của APG là hệ thống APGhệ thống APG II. Các bộ mới được công nhận là:

Amborellales, Nymphaeales, Chloranthales, Petrosaviales, Trochodendrales, Buxales, Vitales, Zygophyllales, Picramniales, Huerteales, Berberidopsidales, Escalloniales, BrunialesParacryphiales.

Sự chọn lựa về các "họ trong ngoặc đơn" thay thế đã bị bỏ đi trong APG III, do sự bao gồm của chúng trong hệ thống trước đây là không phổ biến. APG III công nhận 415 họ, ít hơn so với hệ APG II là 42 họ. Bốn mươi tư trong số 55 "họ trong ngoặc đơn" đã bị loại bỏ và 18 họ khác cũng bị loại bỏ.

Các họ trong ngoặc đơn bị loại bỏ là:

Illiciaceae, Alliaceae, Agapanthaceae, Agavaceae, Aphyllanthaceae, Hesperocallidaceae, Hyacinthaceae, Laxmanniaceae, Ruscaceae, Themidaceae, Asphodelaceae, Hemerocallidaceae, Kingdoniaceae, Fumariaceae, Pteridophyllaceae, Didymelaceae, Tetracentraceae, Pterostemonaceae, Hypseocharitaceae, Francoaceae, Memecylaceae, Lepuropetalaceae, Rhoipteleaceae, Medusagynaceae, Quiinaceae, Malesherbiaceae, Turneraceae, Bretschneideraceae, Diegodendraceae, Cochlospermaceae, Peganaceae, Tetradiclidaceae, Nyssaceae, Ternstroemiaceae, Pellicieraceae, Aucubaceae, Donatiaceae, Lobeliaceae, Desfontainiaceae, Diervillaceae, Dipsacaceae, Linnaeaceae, MorinaceaeValerianaceae.

Các họ bị loại bỏ khác là:

Limnocharitaceae, Luzuriagaceae, Sparganiaceae, Ledocarpaceae, Heteropyxidaceae, Psiloxylaceae, Oliniaceae, Rhynchocalycaceae, Parnassiaceae, Maesaceae, Myrsinaceae, Theophrastaceae, Eremosynaceae, Polyosmaceae, Tribelaceae, Aralidiaceae, MackinlayaceaeMelanophyllaceae.

20 họ đã được chấp nhận trong hệ thống AGP III mà không có trong hệ thống phân loại trước đó, và một vài họ đã được chuyển sang các vị trí khác. Các họ mới công nhận là:

Petermanniaceae, Schoepfiaceae, Limeaceae, Lophiocarpaceae, Montiaceae, Talinaceae, Anacampserotaceae, Centroplacaceae, Calophyllaceae, Guamatelaceae, Gerrardinaceae, Dipentodontaceae, Capparidaceae, Cleomaceae, Cytinaceae, Mitrastemonaceae, Metteniusaceae, Linderniaceae, ThomandersiaceaeQuintiniaceae.

Số lượng các họ không đặt trong bộ nào giảm từ 39 xuống 10. ApodanthaceaeCynomoriaceae được đặt trong thực vật hạt kín với vị trí là incertae sedis (không chắc chắn). Tám họ khác được đặt với vị trí incertae sedis trong các bộ khác nhau trong phạm vi thực vật hạt kín. Mười họ này là:

Apodanthaceae, Cynomoriaceae, Dasypogonaceae, Sabiaceae, Dilleniaceae, Icacinaceae, Metteniusaceae, Oncothecaceae, Vahliaceae, và Boraginaceae.

Định nghĩa của họ Icacinaceae vẫn cực kỳ đáng ngờ. Các chi Apodytes, Emmotum, Cassinopsis và một vài chi khác tạm thời vẫn đặt trong đó cho tới khi các nghiên cứu tiếp theo có thể xác định xem chúng có thuộc về họ này hay không.

Ba chi (Gumillea, Nicobariodendron, Petenaea) trước đây đặt trong phạm vi thực vật hạt kín với vị trí không chắc chắn. Chi Gumillea từng có vị trí là không rõ trong APG II, trong khi đó NicobariodendronPetenaea là mới đối với danh sách này.

Phân loại của APG III được trình bày dưới đây thành 2 phiên bản. Phiên bản rút gọn chỉ đề cập tới cấp bộ và các họ không đặt trong bộ nào. Phiên bản chi tiết chỉ ra toàn bộ các họ. Các bộ ở cùng mức trong phân loại được xếp theo trật tự ABC. Lưu ý rằng các bộ có thể không chứa cùng một nhóm các họ như trong các phiên bản trước đây của APG.

Chi tiết cụ thể hơn về các mối quan hệ có thể xem trong cây phát sinh chủng loài dưới đây.

Phiên bản rút gọn

Phiên bản chi tiết (với toàn bộ các họ)

Chú giải:

* = vị trí của họ mới;
= bộ mới công nhận trong hệ thống APG;
§ = Miêu tả về họ mới được trình bày ở dạng văn bản;
$ = các họ đại diện cho định nghĩa rộng về các lựa chọn có trong APG II và vẫn được ưa chuộng tại đây;
$$ = các họ từng nằm trong ngoặc vuông trong APG II, định nghĩa hẹp hơn cũng được ưa chuộng ở đây.

Angiospermae

Magnoliidae

Nhánh Monocots

Commelinids

Có lẽ có quan hệ chị em với thực vật một lá mầm

Eudicots

Core eudicots

Rosids

Eurosids I

Eurosids II

Asterids

Euasterids I

Euasterids II

Các đơn vị phân loại không chắc chắn

Phát sinh loài

Hệ thống AGP III dựa trên cây tiến hoá cho thực vật hạt kín bao gồm trong 59 bộ và 4 họ không đặt tại đâu. Các vị trí phân loại của 6 họ vị trí không chắc chắn là quá không chắc chắn tới mức chúng không thể đặt trong bất kỳ kiểu đa phân nào trong cây phát sinh chủng loài. Chúng được chỉ ra trong bảng phân loại có tiêu đề "Phiên bản chi tiết" trên đây.

Cây phát sinh chủng loài chỉ ra dưới đây được công bố trong hệ thống AGP III,[1] nhưng không có một vài nhãn bổ sung thêm tại đây.

Template:Clade

Campanulids (tiếp tục)

Template:Clade

Tham khảo

  1. 1,0 1,1 Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the bộs and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161(2): 105-121.
  2. "As easy as APG III - Scientists revise the system of classifying flowering plants". The Linnean Society of London. ngày 8 tháng 10 năm 2009. Retrieved ngày 13 tháng 11 năm 2010.  Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "APG III tidies up plant họ tree". Horticulture Week. ngày 8 tháng 10 năm 2009. Retrieved ngày 13 tháng 11 năm 2009.  Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  4. Chase Mark W. & Reveal James L. (tháng 10 năm 2009). "A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 122–127. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01002.x.  Check date values in: |date= (help)

Liên kết ngoài

Thể loại:Hệ thống phân loại Thể loại:Phân loại thực vật Thể loại:Danh pháp thực vật học