Hệ thống Dahlgren

Template:Chú thích trong bài Một trong các hệ thống phân loại thực vật hiện đại là hệ thống Dahlgren, được chuyên gia về thực vật một lá mầmRolf Dahlgren (1932-1987) công bố. Vợ của ông, bà Gertrude, đã tiếp tục công việc này sau khi ông chết.

Theo danh sách có phạm vi rộng do Reveal, giáo sư danh dự của Phòng sưu tập cây Norton Brown ở Maryland, Hoa Kỳ (xem 1 2 3 4, lưu ý tới các từ đồng nghĩa theo cả danh pháp và phân loại, cho mỗi tên gọi trong hệ thống), nó tương tự như sau:

Tham khảo

Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo Dahlgren, hệ thống Thể loại:Danh pháp thực vật học