Hợp chất

(Redirected from Hợp chất hóa học)

nhỏ|phải|275px|Muối ăn (NaCl) là một hợp chất được cấu tạo từ 2 nguyên tố là Natri và Clorua Template:1000 bài cơ bảnTrong hóa học, hợp chất là một chất được cấu tạo bởi từ 2 nguyên tố trở lên, với tỷ lệ thành phần cố định và trật tự nhất định. Thành phần của hợp chất khác với hỗn hợp, không thể tách các nguyên tố hóa học ra khỏi nhau bằng phương pháp vật lý. Ví dụ, hyđrô ôxit (nước, H2O) là hợp chất gồm hai nguyên tử Hidro cho mỗi nguyên tử Oxy. Trái ngược với hợp chất là đơn chất.

Nói chung, tỷ lệ cố định này phải tuân theo những định luật vật lý, hơn là theo sự lựa chọn chủ quan của con người. Đó là lý do vì sao những vật liệu như đồng thau, chất siêu dẫn, YBCO, chất bán dẫn, nhôm gali arsen hoặc sô cô la được xem là hỗn hợp hoặc hợp kim hơn là hợp chất.

Việc xác định tính chất của hợp chất dựa vào công thức hóa học.

Đến nay con người đã biết trên 7 triệu hợp chất khác nhau, trong số đó phần rất lớn là những hợp chất hữu cơ.

Phân loại

Hợp chất trong hóa học được phân làm nhiều loại:

 1. Hợp chất vô cơ: nước, đồng(II) oxit CuO, axit sunfuric H2SO4 đều được gọi chung là hợp chất vô cơ. Hợp chất vô cơ là hợp chất có cấu tạo rất đơn giản.
 • Phân loại: Hợp chất vô cơ được chia làm bốn loại: oxit, axit, bazơ, muối
  • Oxit

Oxit là hợp chất gồm một nguyên tố kết hợp với một hay nhiều nguyên tử oxi. Oxit được chia làm bốn loại

   • Oxit axit: Là những oxit cấu tạo từ một nguyên tố phi kim với oxi và có một axit tương ứng.
VD: SO2, CO2,...
   • Oxit bazơ: Là những oxit cấu tạo từ một nguyên tố kim loại với oxi và có một bazơ tương ứng.
VD: CaO, Fe3O4,...
   • Oxit lưỡng tính: Là những oxit vừa có một axit tương ứng vừa có một bazơ tương ứng.
VD: Al2O3, ZnO,...
   • Oxit trung tính: Là những oxit không có axit hay bazơ nào tương ứng (còn gọi là oxit không tạo muối).
VD: CO, NO,...
 1. Hợp chất hữu cơ: rượu, axit axetic,...

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons Template:Sơ khai cơ bản

Thể loại:Hóa học