Hợp kim ferô

Template:Chú thích trong bài Hợp kim ferô có thể xem như là các hợp kim của sắt với hàm lượng cao của các nguyên tố khác, ví dụ như silic, mangan, crôm... Hợp kim ferô được sử dụng như là nguyên liệu ban đầu chủ yếu cho sản xuất thép.

Sau đây là các hợp kim ferô điển hình:

Xem thêm

Template:Sơ khai