HTML

Template:Thông tin lỗi thời Template:Chú thích trong bài

HTML
(HyperText Markup Language)
HTML.svg
Filename extension
 • .html
 • .htm
Internet media type text/html
Type code TEXT
Developed by W3C & WHATWG
Initial release 1993; 30 years ago (1993)
Latest release
5.0 / 5.1 (working draft)
(28 October 2014; 8 years ago (2014-10-28))
Type of format Document file format
Extended from SGML
Extended to XHTML
Standard
Open format? Yes
Website

HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSSJavaScript, HTML tạo ra bộ ba nền tảng kỹ thuật cho World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản HTML5 hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web.

Bằng cách dùng HTML động hoặc Ajax, lập trình viên có thể được tạo ra và xử lý bởi số lượng lớn các công cụ, từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản – có thể gõ vào ngay từ những dòng đầu tiên – cho đến những công cụ xuất bản WYSIWYG phức tạp.Hypertext là cách mà các trang Web (các tài liệu HTML) được kết nối với nhau. Và như thế, đường link có trên trang Web được gọi là Hypertext.Như tên gọi đã gợi ý, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (Markup Language), nghĩa là bạn sử dụng HTML để đánh dấu một tài liệu text bằng các thẻ (tag) để nói cho trình duyệt Web cách để cấu trúc nó để hiển thị ra màn hình.

Đánh dấu

Có bốn loại phần tử đánh dấu trong HTML:

 • Đánh dấu Có cấu trúc miêu tả mục đích của phần văn bản (ví dụ,

  Golf

 • sẽ điều khiển phần mềm đọc hiển thị "Golf" là đề mục cấp một),
 • Đánh dấu trình bày miêu tả phần hiện hình trực quan của phần văn bản bất kể chức năng của nó là gì (ví dụ, <b>boldface</b> sẽ hiển thị đoạn văn bản boldface) (Chú ý là cách dùng đánh dấu trình bày này bây giờ không còn được khuyên dùng mà nó được thay thế bằng cách dùng CSS),
 • Đánh dấu liên kết ngoài chứa phần liên kết từ trang này đến trang kia (ví dụ, <a href="http://www.wikipedia.org/">Wikipedia</a> sẽ hiển thị từ Wikipedia như là một liên kết ngoài đến một URL) cụ thể, và
 • Các phần tử thành phần điều khiển giúp tạo ra các đối tượng (ví dụ, các nút và các danh sách).

Tách phần trình bày và nội dung

Nỗ lực tách phần nội dung ra khỏi phần hình thức trình bày của trang HTML đã đưa đến sự xuất hiện của các chuẩn mới như XHTML. Các chuẩn này nhấn mạnh vào việc sử dụng thẻ đánh dấu vào việc xác định cấu trúc tài liệu như phần đề mục, đoạn văn, khối văn bản trích dẫn và các bảng, chứ không khuyên dùng các thẻ đánh dấu mang tính chất trình bày trực quan, như <font>, <b> (in đậm), và <i> (in nghiêng). Những mã mang tính chất trình bày đó đã được loại bỏ khỏi HTML 4.01 Strict và các đặc tả XHTML nhằm tạo điều kiện cho CSS. CSS cung cấp một giải pháp giúp tách cấu trúc HTML ra khỏi phần trình bày của nội dung của nó. Xem phần tách nội dung và trình bày.

Tất cả các trang HTML nên bắt đầu với một khai báo HTML5. Ví dụ:

<!DOCTYPE HTML>
Bất kỳ tài liệu nào cũng đều bắt đầu với một đầu đề. Bạn có thể sử dụng các kích cỡ khác nhau cho đầu đề của bạn. HTML cũng có 6 cỡ khác nhau cho đầu đề, sử dụng các thẻ cơ bản là <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, và <h6>. Trong khi hiển thị bất cứ một đầu đề nào, các trình duyệt sẽ thêm (để cách) một dòng trước và một dòng sau đầu đề đó. Ví dụ:
<h1>Day la dau de 1</h1>
<h2>Day la dau de 2</h2>
<h3>Day la dau de 3</h3>
<h4>Day la dau de 4</h4>
<h5>Day la dau de 5</h5>
<h6>Day la dau de 6</h6>
Thẻ <p>, với p là viết tắt của Paragraph, giúp cấu trúc tài liệu HTML của bạn thành các đoạn văn khác nhau. Mỗi một đoạn văn trong tài liệu HTML sẽ ở trong một thẻ mở <p> và một thẻ đóng </p>. Ví dụ:
<p>Day la doan van thu nhat.</p>
<p>Day la doan van thu hai.</p>
<p>Day la doan van thu ba.</p>
Bất cứ khi nào bạn sử dụng thẻ <br /> thì các đối tượng theo sau nó sẽ bắt đầu từ dòng tiếp theo. Thẻ này là một ví dụ cho một khoảng trống (empty) trong tài liệu, tại đó bạn không cần các thẻ mở và đóng vì sẽ không có gì trong đó. Thẻ <br /> có một khoảng trống giữa hai ký từ br và dấu gạch chéo theo sau. Nếu bạn bỏ sót khoảng trống này, các trình duyệt cũ hơn sẽ gặp vấn đề trong việc hiển thị sự ngắt dòng, trong khi nếu bạn quên dấu gách chéo theo sau và chỉ sử dụng <br> thì sẽ không có hiệu lực trong XHTML. Ví dụ:
<p>Xin chao tat ca cac ban<br />
Bạn có thể sử dụng thẻ <center> để căn chỉnh bất kỳ nội dung vào phần trung tâm của trang hoặc của bất kỳ ô nào trong bảng. Ví dụ:
<center>
<p>Doan van nay duoc can chinh vao giua.</p>
</center>
Các đường ngang được sử dụng để ngăn cách các khu vực trong tài liệu. Thẻ <hr> tạo một dòng ngang từ vị trí hiện tại trong tài liệu đến lề phải và do đó tạo ra một dòng ngắt. Ví dụ, bạn muốn có một dòng ngang để ngăn cách 2 paragraph:
Thẻ <hr /> là một ví dụ cho một khoảng trống trong tài liệu, tại đó bạn không cần các thẻ đóng và mở bởi vì không có đối tượng nào trong đó. Thẻ <hr /> có một khoảng trống giữa 2 ký tự hrdấu gạch chéo. Nếu bạn bỏ quên khoảng trống, các trình duyệt cũ sẽ khó khăn trong việc hiển thị các đường ngang, trong khi đó, nếu bạn quên ký tự dấu gạch chéo và chỉ sử dụng <hr> thì sẽ không có hiệu lực trong XHTML.
<p>Doan van thu nhat va nam o ben tren</p>
<hr />
<p>Doan van thu hai va nam o ben duoi</p>
Đôi khi bạn muốn văn bản của bạn được hiển thị như những gì bạn đã viết. Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng thẻ xác định định dạng trước là <pre>. Khi đó, bất kỳ văn bản nào xuất hiện trong thẻ mở <pre> và thẻ đóng </pre> sẽ duy trì cái định dạng trong tài liệu nguồn. Ví dụ:
<pre>đoan  text  nay  se  duoc  duy  tri  dinh  dang</pre>

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Các ngôn ngữ lập trình chính Template:Thể loại Commons

Thể loại:Ngôn ngữ đánh dấu Thể loại:SGML Thể loại:Truyền thông kỹ thuật Thể loại:Tiêu chuẩn của W3C