Hajnówka

Template:Thông tin khu dân cư

Hajnówka là một thị trấn thuộc huyện Hajnowski, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 21 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 21444 người và mật độ 1007 người/km².[1]

Tham khảo

Template:Sơ khai Ba Lan

Thể loại:Thị trấn của Podlaskie Thể loại:Hajnowski