Henry IV

Henry IV (tiếng Anh), hay Henri IV (tiếng Pháp), có thể chỉ đến các nhân vật sau đây:

Lịch sử

Văn chương

Hai vở kịch của William Shakespeare, trong bộ bốn nói về Richard II, Henry IV và Henry V của Anh:

Vở kịch của Luigi Pirandello, nói về hoàng đế Heinrich IV của Thánh chế La Mã:

Template:Định hướng