Hiên

Revision as of 17:17, 29 February 2016 by 58.187.135.37 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Template:Dablink Hiên là tên một huyện cũ thuộc miền núi ở phía tây bắc tỉnh Quảng Nam, giáp biên giới Lào. Diện tích 1.766,3 km2.

Phía Bắc giáp 2 huyện A LướiNam Đông của tỉnh Thừa Thiên - Huế, phía Nam giáp huyện Nam Giang, phía Đông giáp huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng và huyện Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam, phía Tây giáp Lào.

Lịch sử

Huyện được lập năm 1976, gồm 14 xã: A Rooi, A Tiêng, A Vương, A Xan, Ba, Bha Lêê, Ch’ơm, Dang, Ka Dăng, Lăng, Mà Cooih, Sông Kôn, Tà Lu, Tư.

Ngày 25 tháng 7 năm 1978, chia xã Sông Kôn thành hai xã lấy tên là xã Sông Kôn và xã A Ting.

Ngày 28 tháng 9 năm 1994, chia xã Tà Lu thành 3 đơn vị hành chính lấy tên là xã Tà Lu, xã Za Hung và thị trấn Prao; chia xã A Xan thành 2 xã lấy tên là xã A Xan và xã Tr'Hy.

Ngày 16 tháng 8 năm 1999, thành lập xã Ga Ri trên cơ sở 4.703 ha diện tích tự nhiên và 1.004 nhân khẩu của xã Ch'ơm; thành lập xã A Nông trên cơ sở 5.164 ha diện tích tự nhiên và 853 nhân khẩu của xã A Tiêng; thành lập xã Jơ Ngây trên cơ sở 5.574 ha diện tích tự nhiên và 1.740 nhân khẩu của xã Sông Kôn.

Từ đó, huyện Hiên có thị trấn Prao và 20 xã: A Nông, A Rooi, A Tiêng, A Ting, A Vương, A Xan, Ba, Bha Lêê, Ch’ơm, Dang, Ga Ri, Jơ Ngây, Ka Dăng, Lăng, Mà Cooih, Sông Kôn, Tà Lu, Tr'Hy, Tư, Za Hung.

Ngày 20 tháng 6 năm 2003, theo nghị định số 72/2003/NĐ-CP của chính phủ Việt Nam, huyện Hiên được chia tách thành 2 huyện Đông GiangTây Giang:

  • Huyện Đông Giang có thị trấn Prao và 10 xã: A Rooi, A Ting, Ba, Jơ Ngây, Ka Dăng, Mà Cooih, Sông Kôn, Tà Lu, Tư, Za Hung.
  • Huyện Tây Giang có 10 xã: A Nông, A Tiêng, A Vương, A Xan, Bha Lêê, Ch’ơm, Dang, Ga Ri, Lăng, Tr'Hy.

Dân cư

Dân số năm 1996 là 29.100 người, gồm các dân tộc: Cơ Tu, Kinh.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam

Thể loại:Huyện cũ Việt Nam Thể loại:Quảng Nam