Hiệp ước San Francisco

Hiệp ước San Francisco hay Hiệp ước hòa bình San Francisco giữa các lực lượng Đồng MinhNhật Bản được chính thức ký kết bởi 49 quốc gia vào ngày 8 tháng 9 năm 1951 tại San Francisco, California. Hiệp ước có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4 năm 1952.

Hiệp ước này chính thức kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai và cũng chấm dứt địa vị cường quốc của Đế quốc Nhật Bản. Hiệp ước bắt Nhật Bản phải bồi thường cho các nước Đồng Minh từng phải chịu thiệt hại chiến tranh do Nhật gây ra. Hiệp ước này đã tận dụng tối đa Hiến chương Liên Hiệp QuốcTuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền để nêu rõ mục đích của các lực lượng đồng minh. Template:Thể loại Commons

Tham khảo


Thể loại:Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai Thể loại:Hiệp ước hòa bình Nhật Bản Thể loại:Chính trị Nhật Bản Thể loại:Nhật Bản năm 1951 Thể loại:Hiệp ước liên quan tới Việt Nam