Hoài Dương

Hoài Dương (chữ Hán giản thể: 淮阳县, Hán Việt: Hoài Dương huyện) là một huyện của địa cấp thị Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1469 km2, dân số 1,2412 triệu người. Trong lịch sử, huyện này còn có tên khác là Uyển Khâu, Trần Châu. Hoài Dương nằm ở trung tâm nền văn minh Hoàng Hà, có lịch sử lâu đời. Theo truyền thuyết thì Phục HyThần Nông đã xây kinh đô ở đây. Trần Quốc thời Tây Chu nằm ở khu vực ngày nay là Hoài Dương. Thời Xuân Thu thì nước Sở lập huyện Trần, thời nhà Tần đổi tên thành Trần Quận.. Trần Thắng xây dựng Trương Sở tại đây. Thời Tây Hán thì xây dựng Hoài Dương Quốc, từ đó khu vực này có tên Hoài Dương. Huyện này được chia ra thành các đơn vị hành chính gồm 6 trấn. Template:Hà Nam, Trung Quốc

Tham khảo

Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Chu Khẩu Thể loại:Đơn vị cấp huyện Hà Nam, Trung Quốc