Hoàng Nguyệt Anh

Revision as of 10:22, 8 January 2019 by Tuanminh01 (talk) (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6205:3E85:EDC2:F102:BDEF:2A60 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Dang Thien2009)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Hoàng phu nhân (chữ Hán: 黃夫人), không rõ năm sinh mất, không rõ tên gì, dân gian tương truyền những tên gọi như Hoàng Nguyệt Anh (黃月英), Hoàng Thụ (黃綬) hoặc Hoàng Thạc (黃碩), được biết đến là phu nhân của Thừa tướng Thục HánGia Cát Lượng.

Tương truyền bà có trí tuệ hơn người, nhưng dung mạo cực kì xấu xí, được liệt vào Ngũ xú Trung Hoa.

Tiểu sử

Bà người huyện Bạch Thủy (nay là Hồng Hồ, Hồ Bắc), là con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn (黄承彦) và Thái phu nhân, một quý phu nhân xuất thân từ dòng dõi họ Thái ở Trần Lưu, là con gái Thái Phúng (蔡讽), cùng cha với Thái MạoThái phu nhânKinh Châu Lưu Biểu. Tương truyền Hoàng thị là một người phụ nữ làn da ngăm đen, tướng mạo rất xấu xí, có tên tục Hoàng A Sửu (黃阿醜).

Khi Hoàng Thừa Ngạn biết Gia Cát Lượng muốn tìm người kết hôn, liền đối Lượng mà nói: “Ta có một đứa con gái da vẻ đen đúa, dung mạo xấu xí, nhưng có thể cùng ngươi xứng đôi.". Kết quả Gia Cát Lượng không để bụng dung mạo của bà, lập tức nhận lời kết hôn. Do đó dân gian lưu truyền câu ca dao: "Mạc tác Khổng Minh trạch phụ, Chính đắc A Thừa xú nữ."[1][2].

Khi Khổng Minh bận sự vụ, mọi việc giáo dục hoặc việc nhà đều do bà trông nom. Về sau, con trưởng là Gia Cát Chiêm khi Tào Ngụy tấn công, đã tử thủ ở Miên Trúc, còn con nhỏ Gia Cát Hoài đối mặt Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm không hề vì tư lợi mà bán mình. Người đời đánh giá đây không thể không xét công lao giáo dục của Hoàng phu nhân.

Tham khảo

  1. 莫作孔明擇婦,正得阿承醜女。
  2. 《三國志·諸葛亮傳》裴註引《襄陽記》

Template:Nhân vật Tam Quốc

Thể loại:Ngũ xú Trung Hoa Thể loại:Nữ giới Thục Hán Thể loại:Người Hồ Bắc Thể loại:Tài nữ Trung Hoa