Hoa Bắc

nhỏ|250px|Vùng Hoa Bắc

thumb|250px|Vùng Hoa Bắc

Hoa Bắc (华北;華北) là từ chỉ miền Bắc Trung Quốc. Theo truyền thống, vùng đất của Trung Quốc từ sông Hoài lên phía bắc được gọi là Hoa Bắc. Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định Hoa Bắc là vùng gồm các địa phương Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, và Nội Mông.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai địa lý Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Thể loại:Khu vực địa lý của Trung Quốc