Huỳnh Đảm

Template:Thông tin viên chức Huỳnh Đảm là một chính khách Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 2008 đến 2013. Ông đã được bầu vào vị trí này vào ngày 9 tháng 1 năm 2008, thay thế cho đồng chí Phạm Thế Duyệt nghỉ hưu.

Tiểu sử

Huỳnh Đảm sinh ngày 30 tháng 12 năm 1948 tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông đã tốt nghiệp cử nhân luật và kinh tế. Các cương vị ông đã đảm nhận trước khi giữ chức chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là: Phó Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Cà Mau, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2002 đến 2013, Huỳnh Đảm đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau đó là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.[1]

Ngày 14/2/2011 tại Hà Nội Huỳnh Đảm xin thôi chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì lý do quá tuổi (62).[citation needed] Sau khi thảo luận, đa số ý kiến cho rằng từ xưa đến nay, những người đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuổi cao là bình thường, miễn là có đủ uy tín và sức khỏe, xét trên các khía cạnh này thì ông Huỳnh Đảm nên tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch.[citation needed]

Năm 2013 ông Huỳnh Đảm đề nghị Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị sang làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.[2]

Ngày 5 tháng 9 năm 2013 ông Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay thế ông.[3]

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai chính khách Việt Nam

Template:Thời gian sống

Thể loại:Người Cà Mau Thể loại:Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thể loại:Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh H Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII Thành phố Hồ Chí Minh Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X